[VIDEO] Kodak s2040: Máy scan để bàn cho văn phòng, thay thế i1150/i2400/i2420

15 Views 0 Liked
Từ khóa : May scan van phong, S2040
Thuộc danh mục: Hỗ trợ, Về sản phẩm, Scanners

Leave a comment

Security code
Blog navigation

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.