MÁY IN NHÃN BROTHER QL

Dòng máy in nhãn Brother QL

In nhãn và hóa đơn cực kỳ nhanh chóng. Đây là một sự chọn lựa tuyệt vời cho bạn, những mẫu in ấn được thiết lập sẵn, thân thiện với người dùng sẽ giúp cho doanh nghiệp sử dụng một cách hiệu quả nhất.

QL-800

labeller//ql-800.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 62 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 93 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB
 • Tùy chọn: không

QL-1100

labeller//ql-1100.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 103.6 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 63 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB
 • Tùy chọn: không

QL-810W

labeller//ql-810w.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 62 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 110 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB/Wifi
 • Tùy chọn: Pin sạc

QL-1110NWB

labeller//ql-1110nwb.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 103.6 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 63 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB/Wifi/LAN/Bluetooth
 • Tùy chọn: không

QL-820NWB

labeller//ql-820nwb.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 62 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 110 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB/Wifi/LAN/Bluetooth
 • Tùy chọn: Pin sạc

QL-800

labeller//ql-800.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 62 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 93 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB
 • Tùy chọn: không

QL-1100

labeller//ql-1100.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 103.6 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 63 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB
 • Tùy chọn: không

QL-810W

labeller//ql-810w.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 62 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 110 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB/Wifi
 • Tùy chọn: Pin sạc

QL-1110NWB

labeller//ql-1110nwb.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 103.6 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 63 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB/Wifi/LAN/Bluetooth
 • Tùy chọn: không

QL-820NWB

labeller//ql-820nwb.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 62 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 110 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB/Wifi/LAN/Bluetooth
 • Tùy chọn: Pin sạc

QL-800

labeller//ql-800.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 62 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 93 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB
 • Tùy chọn: không

QL-820NWB

labeller//ql-820nwb.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 62 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 110 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB/Wifi/LAN/Bluetooth
 • Tùy chọn: Pin sạc

QL-1110NWB

labeller//ql-1110nwb.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 103.6 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 63 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB/Wifi/LAN/Bluetooth
 • Tùy chọn: không

QL-810W

labeller//ql-810w.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 62 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 110 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB/Wifi
 • Tùy chọn: Pin sạc

QL-1100

labeller//ql-1100.png
 • Loại máy: in nhãn giấy decal
 • Khổ nhãn: tối đa 103.6 mm (rộng)
 • Tốc độ in: 63 nhãn/phút
 • Cắt nhãn: tự động
 • Kết nối: USB
 • Tùy chọn: không

CÁC ỨNG DỤNG CỦA MÁY IN NHÃN

Máy in nhãn là một phát minh tuyệt vời giúp đánh dấu, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng & chuyên nghiệp; ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.