Máy scan văn phòng

Máy quét scan tốc độ cao từ Kodak Alaris được thiết kế để tối đa hóa năng suất và tính linh hoạt. Máy có tốc độ scan tối đa 80 tờ/phút thông qua bộ nạp tài liệu tự động. Ưu điểm của máy scan văn phòng:

 • Nhỏ gọn, vận hành êm ái. Xử lý khối lượng giấy tờ hàng ngày với chỉ một nút nhấn.
 • Dễ dàng chia sẻ máy scan cho nhóm làm việc nhờ màn hình điểu khiển có thể định trước các chức năng scan.
 • Dễ dàng tích hợp máy scan với các hệ thống phần mềm hiện hữu của doanh nghiệp thông qua các trình điều khiển phổ biến.
 • Chất lượng thông tin sau khi scan chính xác tuyệt đối nhờ công nghệ xử lý ảnh Perfect Page.

Kodak i940

i940.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 20 tờ
 • Tốc độ scan: 20 tờ/phút
 • Công suất: 1000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris E1025

E1025.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 25 tờ/phút
 • Công suất: 3000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i1150

i1150.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 75 tờ
 • Tốc độ scan: 30 tờ/phút
 • Công suất: 3000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris E1035

E1025.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 30 tờ/phút
 • Công suất: 4000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i2420

i2420.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 75 tờ
 • Tốc độ scan: 40 tờ/phút
 • Công suất: 5000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i2900

i2900.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 250 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 60 tờ/phút
 • Công suất: 10,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB
 • Flatbed A4: tích hợp sẵn

Kodak Alaris S2040

s2040.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 40 tờ/phút
 • Công suất: 5000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2060w

s2060w.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 60 tờ/phút
 • Công suất: 7000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB/Wifi/Ethernet

Kodak Alaris S2050

s2050.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 50 tờ/phút
 • Công suất: 5000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2080w

s2080w.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 80 tờ/phút
 • Công suất: 8000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB/Wifi/Ethernet

Kodak Alaris S2070

s2070.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 70 tờ/phút
 • Công suất: 7000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i940

i940.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 20 tờ
 • Tốc độ scan: 20 tờ/phút
 • Công suất: 1000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i2900

i2900.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 250 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 60 tờ/phút
 • Công suất: 10,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB
 • Flatbed A4: tích hợp sẵn

Kodak i1150

i1150.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 75 tờ
 • Tốc độ scan: 30 tờ/phút
 • Công suất: 3000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris E1025

E1025.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 25 tờ/phút
 • Công suất: 3000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i2420

i2420.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 75 tờ
 • Tốc độ scan: 40 tờ/phút
 • Công suất: 5000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris E1035

E1025.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 30 tờ/phút
 • Công suất: 4000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2040

s2040.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 40 tờ/phút
 • Công suất: 5000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2060w

s2060w.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 60 tờ/phút
 • Công suất: 7000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB/Wifi/Ethernet

Kodak Alaris S2050

s2050.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 50 tờ/phút
 • Công suất: 5000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2080w

s2080w.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 80 tờ/phút
 • Công suất: 8000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB/Wifi/Ethernet

Kodak Alaris S2070

s2070.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 70 tờ/phút
 • Công suất: 7000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i940

i940.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 20 tờ
 • Tốc độ scan: 20 tờ/phút
 • Công suất: 1000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i2420

i2420.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 75 tờ
 • Tốc độ scan: 40 tờ/phút
 • Công suất: 5000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris E1025

E1025.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 25 tờ/phút
 • Công suất: 3000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2040

s2040.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 40 tờ/phút
 • Công suất: 5000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2070

s2070.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 70 tờ/phút
 • Công suất: 7000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2080w

s2080w.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 80 tờ/phút
 • Công suất: 8000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB/Wifi/Ethernet

Kodak i1150

i1150.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 75 tờ
 • Tốc độ scan: 30 tờ/phút
 • Công suất: 3000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i2900

i2900.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 250 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 60 tờ/phút
 • Công suất: 10,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB
 • Flatbed A4: tích hợp sẵn

Kodak Alaris E1035

E1025.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 30 tờ/phút
 • Công suất: 4000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2050

s2050.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 50 tờ/phút
 • Công suất: 5000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak Alaris S2060w

s2060w.png
 • Khổ giấy: A4
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Tốc độ scan: 60 tờ/phút
 • Công suất: 7000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB/Wifi/Ethernet

Phụ kiện quét phẳng

Kodak Legal Size Flabed

legal-flatbed.png
 • Khổ giấy: Legal
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700

Kodak A3 Size Flatbed

a3-flatbed.png
 • Khổ giấy: A3
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700, S2000

Alaris Passport Flatbed

alaris-passport.png
 • Khổ giấy: tối đa 127 x 186 mm  (5 x 7.3 in.)
 • Tương thích: S2000

Alaris A4/Legal Flatbed

alaris-legal.png
 • Khổ giấy: A4/Legal
 • Tương thích: S2000

Kodak Legal Size Flabed

legal-flatbed.png
 • Khổ giấy: Legal
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700

Alaris A4/Legal Flatbed

alaris-legal.png
 • Khổ giấy: A4/Legal
 • Tương thích: S2000

Kodak A3 Size Flatbed

a3-flatbed.png
 • Khổ giấy: A3
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700, S2000

Alaris Passport Flatbed

alaris-passport.png
 • Khổ giấy: tối đa 127 x 186 mm  (5 x 7.3 in.)
 • Tương thích: S2000

Kodak Legal Size Flabed

legal-flatbed.png
 • Khổ giấy: Legal
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700

Alaris Passport Flatbed

alaris-passport.png
 • Khổ giấy: tối đa 127 x 186 mm  (5 x 7.3 in.)
 • Tương thích: S2000

Kodak A3 Size Flatbed

a3-flatbed.png
 • Khổ giấy: A3
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700, S2000

Alaris A4/Legal Flatbed

alaris-legal.png
 • Khổ giấy: A4/Legal
 • Tương thích: S2000

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.