Giải pháp scan tài liệu Fujitsu

Máy quét Fujitsu cho phép các tổ chức và cá nhân cải thiện năng suất, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tổ chức và cấu trúc tài liệu của bạn, chia sẻ thông tin và thường là yếu tố đầu tiên của các dự án chuyển đổi kỹ thuật số lớn hơn.
Cho Văn Phòng Nhỏ

Cho Văn Phòng Nhỏ

Dòng máy scan Scansnap nhỏ gọn và dễ sử dụng, scan với chỉ một nút nhấn, hoàn hảo cho văn phòng nhỏ.

Cho Doanh Nghiệp

Cho Doanh Nghiệp

Dòng máy scan FI & SP cung cấp một giải pháp scan toàn diện cùng với công nghệ xử lý ảnh dẫn đầu sẽ hoàn hảo cho mọi doanh nghiệp, tổ chức.

scansnap_final.jpg
sp-series_final.jpg
fi-series.jpg

Scansnap

iX100

A4, Mobile

 • Tốc độ: 5.2s/trang
 • Máy scan di động
 • Có Wifi

S1100i

A4, Mobile

 • Tốc độ: 7.5s/trang
 • Máy scan di động

S1300i

A4, 12ppm

 • Tốc độ: 12ppm/24ipm
 • Khay nạp ADF: 10 tờ

iX1500

A4, 30ppm

 • Tốc độ: 30ppm/60ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

SV600

Book Scanner

 • Tốc độ: 3s/trang
 • Máy scan sách
 • Độ dầy sách: 30mm

iX100

A4, Mobile

 • Tốc độ: 5.2s/trang
 • Máy scan di động
 • Có Wifi

S1100i

A4, Mobile

 • Tốc độ: 7.5s/trang
 • Máy scan di động

S1300i

A4, 12ppm

 • Tốc độ: 12ppm/24ipm
 • Khay nạp ADF: 10 tờ

iX1500

A4, 30ppm

 • Tốc độ: 30ppm/60ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

SV600

Book Scanner

 • Tốc độ: 3s/trang
 • Máy scan sách
 • Độ dầy sách: 30mm

iX100

A4, Mobile

 • Tốc độ: 5.2s/trang
 • Máy scan di động
 • Có Wifi

S1100i

A4, Mobile

 • Tốc độ: 7.5s/trang
 • Máy scan di động

S1300i

A4, 12ppm

 • Tốc độ: 12ppm/24ipm
 • Khay nạp ADF: 10 tờ

iX1500

A4, 30ppm

 • Tốc độ: 30ppm/60ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

SV600

Book Scanner

 • Tốc độ: 3s/trang
 • Máy scan sách
 • Độ dầy sách: 30mm

Workgroup

SP-1120

A4, 20ppm

 • Tốc độ: 20ppm/40ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 3,000 tờ/ngày

SP-1125

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

SP-1130

A4, 30ppm

 • Tốc độ: 30ppm/60ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,500 tờ/ngày

SP-1425

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-65F

A6, Passport

 • Tốc độ: 1s/trang
 • Scan 1 nút nhấn

fi-800R

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 20 tờ
 • Công suất scan: 4,500 tờ/ngày

fi-7030

A4, 27ppm

 • Tốc độ: 27ppm/54ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-7140

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7240

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7160

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

fi-7260

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

SP-1120

A4, 20ppm

 • Tốc độ: 20ppm/40ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 3,000 tờ/ngày

SP-1125

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

SP-1130

A4, 30ppm

 • Tốc độ: 30ppm/60ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,500 tờ/ngày

SP-1425

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-65F

A6, Passport

 • Tốc độ: 1s/trang
 • Scan 1 nút nhấn

fi-800R

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 20 tờ
 • Công suất scan: 4,500 tờ/ngày

fi-7030

A4, 27ppm

 • Tốc độ: 27ppm/54ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-7140

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7240

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7160

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

fi-7260

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

SP-1120

A4, 20ppm

 • Tốc độ: 20ppm/40ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 3,000 tờ/ngày

SP-1125

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

SP-1130

A4, 30ppm

 • Tốc độ: 30ppm/60ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,500 tờ/ngày

SP-1425

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-65F

A6, Passport

 • Tốc độ: 1s/trang
 • Scan 1 nút nhấn

fi-800R

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 20 tờ
 • Công suất scan: 4,500 tờ/ngày

fi-7030

A4, 27ppm

 • Tốc độ: 27ppm/54ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-7140

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7240

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7160

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

fi-7260

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

Departmental

fi-7180

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7280

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7460

A3, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 18,000 tờ/ngày

fi-7480

A3, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 24,000 tờ/ngày

fi-7180

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7280

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7460

A3, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 18,000 tờ/ngày

fi-7480

A3, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 24,000 tờ/ngày

fi-7180

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7280

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7460

A3, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 18,000 tờ/ngày

fi-7480

A3, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 24,000 tờ/ngày

Production

fi-7700S

A3, 75ppm

 • Tốc độ: 75ppm/150ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 33,000 tờ/ngày

fi-7600

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-7700

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-6400

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 40,000 tờ/ngày

fi-6800

A3, 130ppm

 • Tốc độ: 130ppm/260ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 60,000 tờ/ngày

fi-7700S

A3, 75ppm

 • Tốc độ: 75ppm/150ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 33,000 tờ/ngày

fi-7600

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-7700

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-6400

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 40,000 tờ/ngày

fi-6800

A3, 130ppm

 • Tốc độ: 130ppm/260ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 60,000 tờ/ngày

fi-7700S

A3, 75ppm

 • Tốc độ: 75ppm/150ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 33,000 tờ/ngày

fi-7600

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-7700

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-6400

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 40,000 tờ/ngày

fi-6800

A3, 130ppm

 • Tốc độ: 130ppm/260ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 60,000 tờ/ngày

Network

fi-N7100

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-N7100

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-N7100

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.