Fujitsu Fi Series

Fi Series là dòng máy scan chuyên nghiệp nhất của Fujitsu, với nhiều nhóm máy scan đáp ứng hầu hết các nhu cầu scan tài liệu cho doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, và cả các nhu cầu scan tập trung hàng loạt tốc độ cao

Workgroup

fi-65F

A6, Passport

 • Tốc độ: 1s/trang
 • Scan 1 nút nhấn
 • Scan hộ chiếu, CMND, ...

fi-800R

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 20 tờ
 • Công suất scan: 4,500 tờ/ngày

fi-7030

A4, 27ppm

 • Tốc độ: 27ppm/54ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-7140

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7240

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7160

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

fi-7260

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

fi-65F

A6, Passport

 • Tốc độ: 1s/trang
 • Scan 1 nút nhấn
 • Scan hộ chiếu, CMND, ...

fi-800R

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 20 tờ
 • Công suất scan: 4,500 tờ/ngày

fi-7030

A4, 27ppm

 • Tốc độ: 27ppm/54ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-7140

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7240

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7160

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

fi-7260

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

fi-65F

A6, Passport

 • Tốc độ: 1s/trang
 • Scan 1 nút nhấn
 • Scan hộ chiếu, CMND, ...

fi-800R

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 20 tờ
 • Công suất scan: 4,500 tờ/ngày

fi-7030

A4, 27ppm

 • Tốc độ: 27ppm/54ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-7140

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7240

A4, 40ppm

 • Tốc độ: 40ppm/80ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 6,000 tờ/ngày

fi-7160

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

fi-7260

A4, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 9,000 tờ/ngày

Departmental

fi-7180

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7280

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7460

A3, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 18,000 tờ/ngày

fi-7480

A3, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 24,000 tờ/ngày

fi-7180

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7280

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7460

A3, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 18,000 tờ/ngày

fi-7480

A3, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 24,000 tờ/ngày

fi-7180

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7280

A4, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 80 tờ
 • Công suất scan: 11,000 tờ/ngày

fi-7460

A3, 60ppm

 • Tốc độ: 60ppm/120ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 18,000 tờ/ngày

fi-7480

A3, 80ppm

 • Tốc độ: 80ppm/160ipm
 • Khay nạp ADF: 100 tờ
 • Công suất scan: 24,000 tờ/ngày

Production

fi-7700S

A3, 75ppm

 • Tốc độ: 75ppm/150ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 33,000 tờ/ngày

fi-7600

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-7700

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-6400

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 40,000 tờ/ngày

fi-6800

A3, 130ppm

 • Tốc độ: 130ppm/260ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 60,000 tờ/ngày

fi-7700S

A3, 75ppm

 • Tốc độ: 75ppm/150ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 33,000 tờ/ngày

fi-7600

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-7700

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-6400

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 40,000 tờ/ngày

fi-6800

A3, 130ppm

 • Tốc độ: 130ppm/260ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 60,000 tờ/ngày

fi-7700S

A3, 75ppm

 • Tốc độ: 75ppm/150ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 33,000 tờ/ngày

fi-7600

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-7700

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 300 tờ
 • Công suất scan: 44,000 tờ/ngày

fi-6400

A3, 100ppm

 • Tốc độ: 100ppm/200ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 40,000 tờ/ngày

fi-6800

A3, 130ppm

 • Tốc độ: 130ppm/260ipm
 • Khay nạp ADF: 500 tờ
 • Công suất scan: 60,000 tờ/ngày

Network

fi-N7100

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-N7100

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

fi-N7100

A4, 25ppm

 • Tốc độ: 25ppm/50ipm
 • Khay nạp ADF: 50 tờ
 • Công suất scan: 4,000 tờ/ngày

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.