Máy scan công nghiệp

Các máy quét công nghiệp tốc độ cao mang thương hiệu Kodak từ Alaris lhoàn hảo cho các trung tâm lưu trữ, trung tâm xử lý tài liệu số hóa hoặc doanh nghiệp thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO).

 • Các máy scan công nghiệp từ Kodak Alaris cho kết quả scan chính xác để số hóa tài liệu hiệu quả. Các máy scan được thiết kế để đảm đương được các nhiệm vụ scan khắc nghiệt với yêu cầu cao nhất.
 • Giảm thiểu chi phí xử lý là chuẩn bị tài liệu trước khi scan.
 • Tốc độ scan lên đến 210 tờ/phút
 • Trải nghiệm hiệu suất scan cao nhất trong khi vẫn yêu cầu chất lượng hình ảnh tuyệt đối và các tính năng được mở tối đa như công nghệ xử lý ảnh Perfect Page và bảo vệ giấy thông minh.
 • Giám sát việc cuốn giấy kép, cho phép lựa chọn: Đồng ý, bỏ qua hoặc scan lại tài liệu.
 • Tự động sắp xếp giấy đầu ra (tùy chọn ở một số model) giúp giảm thiểu chi phí xử lý sau scan.

Kodak i4250

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 110 tờ/phút
 • Công suất: 65,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i4250

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 110 tờ/phút
 • Công suất: 65,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i4650

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 130 tờ/phút
 • Công suất: 100,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i5650

i5000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 750 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 180 tờ/phút
 • Công suất: Không giới hạn
 • Kết nối: USB

Kodak i4850

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 150 tờ/phút
 • Công suất: 150,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i5850

may-in-nhan-transparent_final.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 750 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 210 tờ/phút
 • Công suất: Không giới hạn
 • Kết nối: USB

Kodak i4250

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 110 tờ/phút
 • Công suất: 65,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i5250

i5000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 750 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 150 tờ/phút
 • Công suất: Không giới hạn
 • Kết nối: USB

Kodak i4650

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 130 tờ/phút
 • Công suất: 100,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i5650

i5000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 750 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 180 tờ/phút
 • Công suất: Không giới hạn
 • Kết nối: USB

Kodak i4850

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 150 tờ/phút
 • Công suất: 150,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i5850

may-in-nhan-transparent_final.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 750 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 210 tờ/phút
 • Công suất: Không giới hạn
 • Kết nối: USB

Kodak i4250

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 110 tờ/phút
 • Công suất: 65,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i4850

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 150 tờ/phút
 • Công suất: 150,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i5650

i5000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 750 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 180 tờ/phút
 • Công suất: Không giới hạn
 • Kết nối: USB

Kodak i4650

i4000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 500 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 130 tờ/phút
 • Công suất: 100,000 tờ/ngày
 • Kết nối: USB

Kodak i5250

i5000.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 750 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 150 tờ/phút
 • Công suất: Không giới hạn
 • Kết nối: USB

Kodak i5850

may-in-nhan-transparent_final.png
 • Khổ giấy: A3
 • Khay nạp ADF: 750 tờ (thang nâng)
 • Tốc độ scan: 210 tờ/phút
 • Công suất: Không giới hạn
 • Kết nối: USB

Phụ kiện quét phẳng

Kodak Legal Size Flabed

legal-flatbed.png
 • Khổ giấy: Legal
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700

Kodak A3 Size Flatbed

a3-flatbed.png
 • Khổ giấy: A3
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700, S2000

Alaris Passport Flatbed

alaris-passport.png
 • Khổ giấy: tối đa 127 x 186 mm  (5 x 7.3 in.)
 • Tương thích: S2000

Alaris A4/Legal Flatbed

alaris-legal.png
 • Khổ giấy: A4/Legal
 • Tương thích: S2000

Kodak Legal Size Flabed

legal-flatbed.png
 • Khổ giấy: Legal
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700

Alaris A4/Legal Flatbed

alaris-legal.png
 • Khổ giấy: A4/Legal
 • Tương thích: S2000

Kodak A3 Size Flatbed

a3-flatbed.png
 • Khổ giấy: A3
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700, S2000

Alaris Passport Flatbed

alaris-passport.png
 • Khổ giấy: tối đa 127 x 186 mm  (5 x 7.3 in.)
 • Tương thích: S2000

Kodak Legal Size Flabed

legal-flatbed.png
 • Khổ giấy: Legal
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700

Alaris Passport Flatbed

alaris-passport.png
 • Khổ giấy: tối đa 127 x 186 mm  (5 x 7.3 in.)
 • Tương thích: S2000

Kodak A3 Size Flatbed

a3-flatbed.png
 • Khổ giấy: A3
 • Tương thích: i1000, i2000, i3000, i4000, i5000, SS700, S2000

Alaris A4/Legal Flatbed

alaris-legal.png
 • Khổ giấy: A4/Legal
 • Tương thích: S2000

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.