NAS for Personal & Home User

Plus Series

DS620slim

6 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • Ultra-compact 6-bay 2.5” chassis
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS218+

2 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHzU
 • 2 GB DDR3L, expandable up to 6 GB (2 GB + 4 GB)
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS718+

2 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Up to 7 drives with expansion unit

DS918+

4 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 4GB DDR3L, scalable up to 8GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 9 drives with expansion unit
 • 4K Ultra HD video transcodingt

DS1019+

5 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 2 x 4GB DDR3L memory
 • Up to 10 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe SSD cache suppor
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS1618+

6 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 16 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS1819+

8 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 18 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS620slim

6 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • Ultra-compact 6-bay 2.5” chassis
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS218+

2 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHzU
 • 2 GB DDR3L, expandable up to 6 GB (2 GB + 4 GB)
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS718+

2 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Up to 7 drives with expansion unit

DS918+

4 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 4GB DDR3L, scalable up to 8GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 9 drives with expansion unit
 • 4K Ultra HD video transcodingt

DS1019+

5 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 2 x 4GB DDR3L memory
 • Up to 10 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe SSD cache suppor
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS1618+

6 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 16 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS1819+

8 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 18 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS620slim

6 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • Ultra-compact 6-bay 2.5” chassis
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS218+

2 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHzU
 • 2 GB DDR3L, expandable up to 6 GB (2 GB + 4 GB)
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS718+

2 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Up to 7 drives with expansion unit

DS918+

4 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 4GB DDR3L, scalable up to 8GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 9 drives with expansion unit
 • 4K Ultra HD video transcodingt

DS1019+

5 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 2 x 4GB DDR3L memory
 • Up to 10 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe SSD cache suppor
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS1618+

6 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 16 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS1819+

8 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 18 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

Value Series

DS218play

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1 GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Quiet and energy efficient

DS418play

4 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • 2GB DDR3L, scalable up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS118

1 bay

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 113 MB/s reading performance

DS218

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 112 MB/s reading performance

DS418

4 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 226 MB/s reading performance

DS218play

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1 GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Quiet and energy efficient

DS418play

4 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • 2GB DDR3L, scalable up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS118

1 bay

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 113 MB/s reading performance

DS218

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 112 MB/s reading performance

DS418

4 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 226 MB/s reading performance

DS218play

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1 GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Quiet and energy efficient

DS418play

4 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • 2GB DDR3L, scalable up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS118

1 bay

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 113 MB/s reading performance

DS218

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 112 MB/s reading performance

DS418

4 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 226 MB/s reading performance

j Series

DS120j

1 bays

 • Dual Core 800 MHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Compact personal cloud solution
 • Low power consumption of 9.81 watts

DS218j

2 bays

 • Dual-core 1.3 GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • Quiet and energy efficient
 • Over 113 MB/s reading performance

DS418j

4 bay

 • 64-bit dual-core 1.4 GHz CPU
 • Twice the RAM size, 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading performance

DS420j

4 bays

 • 64-bit 4-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading/writing performance

DS416slim

4 bays

 • Dual-core 1.0GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • 700 grams ultra-compact design
 • Over 223 MB/s reading performance

DS419slim

4 bays

 • Dual-core 1.33 GHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Ultra-compact design with 2.5” drive support
 • Over 223 MB/s sequential reading performance

DS120j

1 bays

 • Dual Core 800 MHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Compact personal cloud solution
 • Low power consumption of 9.81 watts

DS218j

2 bays

 • Dual-core 1.3 GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • Quiet and energy efficient
 • Over 113 MB/s reading performance

DS418j

4 bay

 • 64-bit dual-core 1.4 GHz CPU
 • Twice the RAM size, 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading performance

DS420j

4 bays

 • 64-bit 4-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading/writing performance

DS416slim

4 bays

 • Dual-core 1.0GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • 700 grams ultra-compact design
 • Over 223 MB/s reading performance

DS419slim

4 bays

 • Dual-core 1.33 GHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Ultra-compact design with 2.5” drive support
 • Over 223 MB/s sequential reading performance

DS120j

1 bays

 • Dual Core 800 MHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Compact personal cloud solution
 • Low power consumption of 9.81 watts

DS218j

2 bays

 • Dual-core 1.3 GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • Quiet and energy efficient
 • Over 113 MB/s reading performance

DS418j

4 bay

 • 64-bit dual-core 1.4 GHz CPU
 • Twice the RAM size, 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading performance

DS420j

4 bays

 • 64-bit 4-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading/writing performance

DS416slim

4 bays

 • Dual-core 1.0GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • 700 grams ultra-compact design
 • Over 223 MB/s reading performance

DS419slim

4 bays

 • Dual-core 1.33 GHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Ultra-compact design with 2.5” drive support
 • Over 223 MB/s sequential reading performance

Expansion Units

DX517

5 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 2.4W in HDD Hibernation

DX517

5 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 2.4W in HDD Hibernation

DX517

5 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 2.4W in HDD Hibernation

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.