NAS for IT Enthusiast

Plus Series

DS620slim

6 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • Ultra-compact 6-bay 2.5” chassis
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS220+

2 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.9 GHz
 • 2 GB DDR4, expandable up to 6 GB (2 GB + 4 GB)
 • Btrfs file system support

DS420+

4 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.9 GHz
 • DDR4 2GB, up to 6GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Over 226MB/s read performance

DS720+

2 bays

 • 4-core CPU burst up to 2.7 GHz
 • 2GB DDR4, scalable up to 6GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 7 drives with expansion unit

DS920+

4 bays

 • 4-core CPU burst up to 2.7 GHz
 • 4GB DDR4, scalable up to 8GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 9 drives with expansion unit

DS1520+

5 bays

 • 4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHz
 • 8 GB DDR4 non-ECC memory
 • Up to 15 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe SSD cache suppor

DS1618+

6 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 16 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS1819+

8 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 18 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS2419+

12 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 32GB
 • Up to 24 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS620slim

6 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • Ultra-compact 6-bay 2.5” chassis
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS220+

2 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.9 GHz
 • 2 GB DDR4, expandable up to 6 GB (2 GB + 4 GB)
 • Btrfs file system support

DS420+

4 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.9 GHz
 • DDR4 2GB, up to 6GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Over 226MB/s read performance

DS720+

2 bays

 • 4-core CPU burst up to 2.7 GHz
 • 2GB DDR4, scalable up to 6GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 7 drives with expansion unit

DS920+

4 bays

 • 4-core CPU burst up to 2.7 GHz
 • 4GB DDR4, scalable up to 8GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 9 drives with expansion unit

DS1520+

5 bays

 • 4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHz
 • 8 GB DDR4 non-ECC memory
 • Up to 15 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe SSD cache suppor

DS1618+

6 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 16 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS1819+

8 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 18 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS2419+

12 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 32GB
 • Up to 24 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS620slim

6 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • Ultra-compact 6-bay 2.5” chassis
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS220+

2 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.9 GHz
 • 2 GB DDR4, expandable up to 6 GB (2 GB + 4 GB)
 • Btrfs file system support

DS920+

4 bays

 • 4-core CPU burst up to 2.7 GHz
 • 4GB DDR4, scalable up to 8GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 9 drives with expansion unit

DS1520+

5 bays

 • 4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHz
 • 8 GB DDR4 non-ECC memory
 • Up to 15 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe SSD cache suppor

DS420+

4 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.9 GHz
 • DDR4 2GB, up to 6GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Over 226MB/s read performance

DS720+

2 bays

 • 4-core CPU burst up to 2.7 GHz
 • 2GB DDR4, scalable up to 6GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 7 drives with expansion unit

DS1618+

6 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 16 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS1819+

8 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 18 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS2419+

12 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 32GB
 • Up to 24 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

Value Series

DS418play

4 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • 2GB DDR3L, scalable up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS418

4 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 226 MB/s reading performance

DS1817

8 bays

 • Quad-core 1.7 GHz CPU
 • 4GB DDR3L, up to 8GB
 • 2 x 10GBASE-T and 2 x 1GbE portss
 • Scale up to 18 drives

RS217

2 bays

 • Dual-core 1.33GHz CPU
 • 512MB DDR3
 • Compact chassis for easy deployment
 • Over 221 MB/s reading performance

RS819

4 bays

 • 64-bit quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • Compact 1U 12-inch-depth design
 • Over 224 MB/s encrypted reading performance

DS418play

4 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • 2GB DDR3L, scalable up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS418

4 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 226 MB/s reading performance

DS1817

8 bays

 • Quad-core 1.7 GHz CPU
 • 4GB DDR3L, up to 8GB
 • 2 x 10GBASE-T and 2 x 1GbE portss
 • Scale up to 18 drives

RS217

2 bays

 • Dual-core 1.33GHz CPU
 • 512MB DDR3
 • Compact chassis for easy deployment
 • Over 221 MB/s reading performance

RS819

4 bays

 • 64-bit quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • Compact 1U 12-inch-depth design
 • Over 224 MB/s encrypted reading performance

DS418play

4 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • 2GB DDR3L, scalable up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS418

4 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 226 MB/s reading performance

DS1817

8 bays

 • Quad-core 1.7 GHz CPU
 • 4GB DDR3L, up to 8GB
 • 2 x 10GBASE-T and 2 x 1GbE portss
 • Scale up to 18 drives

RS217

2 bays

 • Dual-core 1.33GHz CPU
 • 512MB DDR3
 • Compact chassis for easy deployment
 • Over 221 MB/s reading performance

RS819

4 bays

 • 64-bit quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • Compact 1U 12-inch-depth design
 • Over 224 MB/s encrypted reading performance

Expansion Units

DX517

5 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 2.4W in HDD Hibernation

DX1215

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 21.71W in HDD Hibernation

RX418

4 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • 12-inch depth chassis design

DX517

5 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 2.4W in HDD Hibernation

DX1215

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 21.71W in HDD Hibernation

RX418

4 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • 12-inch depth chassis design

DX517

5 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 2.4W in HDD Hibernation

DX1215

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 21.71W in HDD Hibernation

RX418

4 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • 12-inch depth chassis design

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.