FS Series

Các máy chủ nhanh và mạnh mẽ, được thiết kế cho các ứng dụng chuyên sâu và hạn chế rất thấp với độ trễ IO.

FS6400

24 bays

 • 12 core CPU Turbo Boots up to 2.7GHz
 • DDR4 ECC RDIMM, up to 512GB
 • Up to 72 drives with RX2417sas
 • Over 240,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS3400

24 bays

 • 8-core CPU, Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Scale up to 72 SAS/SATA SSDs
 • Over 137,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS1018

12 bays

 • Dual-core Turbo Boost up to 2.6 GHz
 • 8GB DDR4 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 36 drives with 2 DX1215 expansion units
 • Over 40,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS6400

24 bays

 • 12 core CPU Turbo Boots up to 2.7GHz
 • DDR4 ECC RDIMM, up to 512GB
 • Up to 72 drives with RX2417sas
 • Over 240,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS3400

24 bays

 • 8-core CPU, Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Scale up to 72 SAS/SATA SSDs
 • Over 137,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS1018

12 bays

 • Dual-core Turbo Boost up to 2.6 GHz
 • 8GB DDR4 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 36 drives with 2 DX1215 expansion units
 • Over 40,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS6400

24 bays

 • 12 core CPU Turbo Boots up to 2.7GHz
 • DDR4 ECC RDIMM, up to 512GB
 • Up to 72 drives with RX2417sas
 • Over 240,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS3400

24 bays

 • 8-core CPU, Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Scale up to 72 SAS/SATA SSDs
 • Over 137,000 iSCSI 4K random write IOPS

FS1018

12 bays

 • Dual-core Turbo Boost up to 2.6 GHz
 • 8GB DDR4 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 36 drives with 2 DX1215 expansion units
 • Over 40,000 iSCSI 4K random write IOPS

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.