SA Series

Máy chủ lưu trữ cao cấp SAS cho doanh nghiệp đáp ứng đồng thời độ tin cậy, khả năng mở rộng và hiệu suất cho các doanh nghiệp quy mô lớn.

SA3600

12 bays

 • 12-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16 GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128 GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Over 5,500 MB/s sequential throughput reading

SA3400

12 bays

 • 8-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Onboard 2 x 10GBASE-T ports and 2 x PCIe 3.0 slots

SA3200D

12 bays

 • 4-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • Dual controller architecture
 • Up to 36 drives for 576 TB
 • Over 90,000 4K random write IOPS

SA3600

12 bays

 • 12-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16 GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128 GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Over 5,500 MB/s sequential throughput reading

SA3400

12 bays

 • 8-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Onboard 2 x 10GBASE-T ports and 2 x PCIe 3.0 slots

SA3200D

12 bays

 • 4-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • Dual controller architecture
 • Up to 36 drives for 576 TB
 • Over 90,000 4K random write IOPS

SA3600

12 bays

 • 12-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16 GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128 GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Over 5,500 MB/s sequential throughput reading

SA3400

12 bays

 • 8-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • 16GB DDR4 ECC RDIMM, up to 128GB
 • Up to 180/96 SAS/SATA drives
 • Onboard 2 x 10GBASE-T ports and 2 x PCIe 3.0 slots

SA3200D

12 bays

 • 4-core CPU Turbo Boost up to 2.7 GHz
 • Dual controller architecture
 • Up to 36 drives for 576 TB
 • Over 90,000 4K random write IOPS

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.