XS+/XS Series

Nền tảng lưu trữ và dịch vụ đáng tin cậy được thiết kế cho các tác vụ chuyên sâu về hiệu năng và được tối ưu hóa cho môi trường ảo hóa.

RS4017xs+

16 bays

 • 8-core 2.1 GHz CPU
 • 8 GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64 GB
 • 2 x 10GBASE-T ports; 2 x PCIe 3.0 x8
 • 3U, scale up to 40 drives

RS3617xs+

12 bays

 • 6-Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE & 2 x 10GbE ports, optional 10GbE NIC support

RS1619xs+

4 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 8GB DDR4 UDIMM, up to 64GB
 • Up to 16 drives with one RX1217/RX1217RP
 • Optional 10GbE; M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS3617RPxs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • Redundant 500W power supply

RS3618xs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE port, optional 10GbE NIC support

RC18015xs+

12 bays

 • Quad-core 3.3 GHz CPU
 • 8GB DDR3 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 180 drives with 15 RXD1215sas
 • Active/passive high-availability cluster design

DS3617xs

12 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 16GB DDR4 ECC RAM, up to 48GB
 • Up to 36 drives with DX1215
 • Optional 10GbE NIC support

DS3018xs

6 bays

 • Dual-core Turbo Boost up to 2.6 GHz
 • 8GB DDR4 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 30 drives with two DX1215
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS4017xs+

16 bays

 • 8-core 2.1 GHz CPU
 • 8 GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64 GB
 • 2 x 10GBASE-T ports; 2 x PCIe 3.0 x8
 • 3U, scale up to 40 drives

RS3617xs+

12 bays

 • 6-Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE & 2 x 10GbE ports, optional 10GbE NIC support

RS1619xs+

4 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 8GB DDR4 UDIMM, up to 64GB
 • Up to 16 drives with one RX1217/RX1217RP
 • Optional 10GbE; M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS3617RPxs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • Redundant 500W power supply

RS3618xs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE port, optional 10GbE NIC support

RC18015xs+

12 bays

 • Quad-core 3.3 GHz CPU
 • 8GB DDR3 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 180 drives with 15 RXD1215sas
 • Active/passive high-availability cluster design

DS3617xs

12 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 16GB DDR4 ECC RAM, up to 48GB
 • Up to 36 drives with DX1215
 • Optional 10GbE NIC support

DS3018xs

6 bays

 • Dual-core Turbo Boost up to 2.6 GHz
 • 8GB DDR4 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 30 drives with two DX1215
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS4017xs+

16 bays

 • 8-core 2.1 GHz CPU
 • 8 GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64 GB
 • 2 x 10GBASE-T ports; 2 x PCIe 3.0 x8
 • 3U, scale up to 40 drives

RS3617xs+

12 bays

 • 6-Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE & 2 x 10GbE ports, optional 10GbE NIC support

DS3617xs

12 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 16GB DDR4 ECC RAM, up to 48GB
 • Up to 36 drives with DX1215
 • Optional 10GbE NIC support

DS3018xs

6 bays

 • Dual-core Turbo Boost up to 2.6 GHz
 • 8GB DDR4 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 30 drives with two DX1215
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS3618xs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • 4 x 1GbE port, optional 10GbE NIC support

RC18015xs+

12 bays

 • Quad-core 3.3 GHz CPU
 • 8GB DDR3 ECC RAM, up to 32GB
 • Up to 180 drives with 15 RXD1215sas
 • Active/passive high-availability cluster design

RS1619xs+

4 bays

 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • 8GB DDR4 UDIMM, up to 64GB
 • Up to 16 drives with one RX1217/RX1217RP
 • Optional 10GbE; M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS3617RPxs

12 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 8GB DDR4 ECC UDIMM, up to 64GB
 • Up to 36 drives with RX1217/RX1217RP
 • Redundant 500W power supply

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.