Plus Series

NAS mạnh mẽ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu với snapshot tức thời và bảo vệ phục hồi tại thời điểm.

DS620slim

6 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • Ultra-compact 6-bay 2.5” chassis
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS218+

2 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHzU
 • 2 GB DDR3L, expandable up to 6 GB (2 GB + 4 GB)
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS718+

2 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Up to 7 drives with expansion unit

DS918+

4 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 4GB DDR3L, scalable up to 8GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 9 drives with expansion unit
 • 4K Ultra HD video transcodingt

DS1019+

5 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 2 x 4GB DDR3L memory
 • Up to 10 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe SSD cache suppor
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS1618+

6 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 16 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS1819+

8 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 18 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS2419+

12 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 32GB
 • Up to 24 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS820+/RS820RP+

4 bays

 • 4-core 2.1 GHz CPU
 • 2GB DDR4, up to 18GB
 • Up to 8 drives with expansion unit
 • Over 1,621 MB/s sequential reading

RS1219+

8 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 2GB DDR3, expandable up to 16GB
 • Scale up to 12 drives
 • M.2 SATA SSD cache support

RS2418+/RS2418RP+

12 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 64GB
 • Scale up to 24 drives

RS2818RP+

16 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 64GB
 • Scale up to 28 drives
 • 3U design, 4 x 1GbE port, optional 10GbE NIC support

DS620slim

6 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • Ultra-compact 6-bay 2.5” chassis
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS218+

2 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHzU
 • 2 GB DDR3L, expandable up to 6 GB (2 GB + 4 GB)
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS718+

2 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Up to 7 drives with expansion unit

DS918+

4 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 4GB DDR3L, scalable up to 8GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 9 drives with expansion unit
 • 4K Ultra HD video transcodingt

DS1019+

5 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 2 x 4GB DDR3L memory
 • Up to 10 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe SSD cache suppor
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS1618+

6 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 16 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS1819+

8 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 18 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS2419+

12 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 32GB
 • Up to 24 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS820+/RS820RP+

4 bays

 • 4-core 2.1 GHz CPU
 • 2GB DDR4, up to 18GB
 • Up to 8 drives with expansion unit
 • Over 1,621 MB/s sequential reading

RS1219+

8 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 2GB DDR3, expandable up to 16GB
 • Scale up to 12 drives
 • M.2 SATA SSD cache support

RS2418+/RS2418RP+

12 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 64GB
 • Scale up to 24 drives

RS2818RP+

16 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 64GB
 • Scale up to 28 drives
 • 3U design, 4 x 1GbE port, optional 10GbE NIC support

DS620slim

6 bays

 • 2-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • Ultra-compact 6-bay 2.5” chassis
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS218+

2 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHzU
 • 2 GB DDR3L, expandable up to 6 GB (2 GB + 4 GB)
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS718+

2 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • DDR3L 2GB, up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Up to 7 drives with expansion unit

DS918+

4 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 4GB DDR3L, scalable up to 8GB
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Up to 9 drives with expansion unit
 • 4K Ultra HD video transcodingt

DS1019+

5 bays

 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • 2 x 4GB DDR3L memory
 • Up to 10 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe SSD cache suppor
 • 4K Ultra HD video transcoding

DS1618+

6 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 16 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS1819+

8 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, expandable up to 32GB
 • Up to 18 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

DS2419+

12 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 32GB
 • Up to 24 drives with expansion unit
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support

RS820+/RS820RP+

4 bays

 • 4-core 2.1 GHz CPU
 • 2GB DDR4, up to 18GB
 • Up to 8 drives with expansion unit
 • Over 1,621 MB/s sequential reading

RS1219+

8 bays

 • Quad-core 2.4 GHz CPU
 • 2GB DDR3, expandable up to 16GB
 • Scale up to 12 drives
 • M.2 SATA SSD cache support

RS2418+/RS2418RP+

12 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 64GB
 • Scale up to 24 drives

RS2818RP+

16 bays

 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • 4GB DDR4, up to 64GB
 • Scale up to 28 drives
 • 3U design, 4 x 1GbE port, optional 10GbE NIC support

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.