Value Series

Tận hưởng việc quản lý dữ liệu và triển khai lưu trữ hiệu quả với một NAS nhỏ gọn.

DS218play

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1 GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Quiet and energy efficient

DS418play

4 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • 2GB DDR3L, scalable up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS118

1 bay

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 113 MB/s reading performance

DS218

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 112 MB/s reading performance

DS418

4 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 226 MB/s reading performance

DS1817

8 bays

 • Quad-core 1.7 GHz CPU
 • 4GB DDR3L, up to 8GB
 • 2 x 10GBASE-T and 2 x 1GbE portss
 • Scale up to 18 drives

RS217

2 bays

 • Dual-core 1.33GHz CPU
 • 512MB DDR3
 • Compact chassis for easy deployment
 • Over 221 MB/s reading performance

RS819

4 bays

 • 64-bit quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • Compact 1U 12-inch-depth design
 • Over 224 MB/s encrypted reading performance

DS218play

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1 GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Quiet and energy efficient

DS418play

4 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • 2GB DDR3L, scalable up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS118

1 bay

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 113 MB/s reading performance

DS218

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 112 MB/s reading performance

DS418

4 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 226 MB/s reading performance

DS1817

8 bays

 • Quad-core 1.7 GHz CPU
 • 4GB DDR3L, up to 8GB
 • 2 x 10GBASE-T and 2 x 1GbE portss
 • Scale up to 18 drives

RS217

2 bays

 • Dual-core 1.33GHz CPU
 • 512MB DDR3
 • Compact chassis for easy deployment
 • Over 221 MB/s reading performance

RS819

4 bays

 • 64-bit quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • Compact 1U 12-inch-depth design
 • Over 224 MB/s encrypted reading performance

DS218play

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1 GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Quiet and energy efficient

DS418play

4 bays

 • Dual-core CPU burst up to 2.5 GHz
 • 2GB DDR3L, scalable up to 6GB
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Btrfs file system support

DS118

1 bay

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 113 MB/s reading performance

DS218

2 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 112 MB/s reading performance

DS418

4 bays

 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Over 226 MB/s reading performance

DS1817

8 bays

 • Quad-core 1.7 GHz CPU
 • 4GB DDR3L, up to 8GB
 • 2 x 10GBASE-T and 2 x 1GbE portss
 • Scale up to 18 drives

RS217

2 bays

 • Dual-core 1.33GHz CPU
 • 512MB DDR3
 • Compact chassis for easy deployment
 • Over 221 MB/s reading performance

RS819

4 bays

 • 64-bit quad-core 1.4 GHz CPU
 • 2GB DDR4
 • Compact 1U 12-inch-depth design
 • Over 224 MB/s encrypted reading performance

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.