j Series

Giải pháp đám mây cá nhân của bạn để chia sẻ dữ liệu dễ dàng, phát media giải trí và quản lý lưu trữ liền mạch.

DS120j

1 bays

 • Dual Core 800 MHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Compact personal cloud solution
 • Low power consumption of 9.81 watts

DS218j

2 bays

 • Dual-core 1.3 GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • Quiet and energy efficient
 • Over 113 MB/s reading performance

DS418j

4 bay

 • 64-bit dual-core 1.4 GHz CPU
 • Twice the RAM size, 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading performance

DS420j

4 bays

 • 64-bit 4-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading/writing performance

DS416slim

4 bays

 • Dual-core 1.0GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • 700 grams ultra-compact design
 • Over 223 MB/s reading performance

DS419slim

4 bays

 • Dual-core 1.33 GHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Ultra-compact design with 2.5” drive support
 • Over 223 MB/s sequential reading performance

DS120j

1 bays

 • Dual Core 800 MHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Compact personal cloud solution
 • Low power consumption of 9.81 watts

DS218j

2 bays

 • Dual-core 1.3 GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • Quiet and energy efficient
 • Over 113 MB/s reading performance

DS418j

4 bay

 • 64-bit dual-core 1.4 GHz CPU
 • Twice the RAM size, 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading performance

DS420j

4 bays

 • 64-bit 4-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading/writing performance

DS416slim

4 bays

 • Dual-core 1.0GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • 700 grams ultra-compact design
 • Over 223 MB/s reading performance

DS419slim

4 bays

 • Dual-core 1.33 GHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Ultra-compact design with 2.5” drive support
 • Over 223 MB/s sequential reading performance

DS120j

1 bays

 • Dual Core 800 MHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Compact personal cloud solution
 • Low power consumption of 9.81 watts

DS218j

2 bays

 • Dual-core 1.3 GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • Quiet and energy efficient
 • Over 113 MB/s reading performance

DS418j

4 bay

 • 64-bit dual-core 1.4 GHz CPU
 • Twice the RAM size, 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading performance

DS420j

4 bays

 • 64-bit 4-core 1.4 GHz CPU
 • 1GB DDR4
 • Quiet and energy-efficient
 • Over 112 MB/s encrypted reading/writing performance

DS416slim

4 bays

 • Dual-core 1.0GHz CPU
 • 512 MB DDR3
 • 700 grams ultra-compact design
 • Over 223 MB/s reading performance

DS419slim

4 bays

 • Dual-core 1.33 GHz CPU
 • 512 MB DDR3L
 • Ultra-compact design with 2.5” drive support
 • Over 223 MB/s sequential reading performance

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.