Expansion Units

Hết dung lượng? Mở rộng quy mô lưu trữ của bạn với các đơn vị mở rộng bổ sung.

RXD1219sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX2417sas

24 bays

 • For 2.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion3
 • Redundant power supply

RX1217sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX1217/RX1217RP

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply (RP)

RX1216sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RXD1215sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX418

4 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • 12-inch depth chassis design

DX1215

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 21.71W in HDD Hibernation

DX517

5 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 2.4W in HDD Hibernation

RXD1219sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX2417sas

24 bays

 • For 2.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion3
 • Redundant power supply

RX1217sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX1217/RX1217RP

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply (RP)

RX1216sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RXD1215sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX418

4 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • 12-inch depth chassis design

DX1215

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 21.71W in HDD Hibernation

DX517

5 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 2.4W in HDD Hibernation

RXD1219sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX2417sas

24 bays

 • For 2.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion3
 • Redundant power supply

RX1217sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX1217/RX1217RP

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply (RP)

RX1216sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS/SATA drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RXD1215sas

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SAS drives
 • Online volume expansion
 • Redundant power supply

RX418

4 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Online volume expansion
 • 12-inch depth chassis design

DX1215

12 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 21.71W in HDD Hibernation

DX517

5 bays

 • For 2.5” and 3.5” SATA drives
 • Hot-swappable drive tray design
 • 2.4W in HDD Hibernation

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.