Máy scan, scanner Fujitsu fi-5950 (135ppm, 120000ppd, A3, USB, iSCSI) | fi series | Fujitsu | khuetu.vn Mở rộng
Máy scan, scanner Fujitsu fi-5950 (135ppm, 120000ppd, A3, USB, iSCSI) | fi series | Fujitsu | khuetu.vn
  • Máy scan, scanner Fujitsu fi-5950 (135ppm, 120000ppd, A3, USB, iSCSI) | fi series | Fujitsu | khuetu.vn
  • Máy scan, scanner Fujitsu fi-5950 (135ppm, 120000ppd, A3, USB, iSCSI) | fi series | Fujitsu | khuetu.vn
  • Máy scan, scanner Fujitsu fi-5950 (135ppm, 120000ppd, A3, USB, iSCSI) | fi series | Fujitsu | khuetu.vn
  • Máy scan, scanner Fujitsu fi-5950 (135ppm, 120000ppd, A3, USB, iSCSI) | fi series | Fujitsu | khuetu.vn

Fujitsu fi-5950 (135ppm, 120000ppd, A3, USB, iSCSI)