Hướng dẫn cấu hình NAS Synology làm Calendar Server

huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology

Giới thiệu

Nhờ hỗ trợ CalDAV, Synology NAS của bạn có thể ngay lập tức trở thành một calendar server. Theo đó, tất cả các CalDAV clients (như iCal© trên Mac OS©, iPhone©, hoặc iPad©, hoặc Mozilla© Sunbird© có thể được đồng bộ dễ dàng. Thêm nữa, với sự hỗ trợ giao thức HTTPS sẽ giúp cho việc truyền dữ liệu có tính bảo mật cao trong môi trường internet. 

Nội dung

 1. Chuẩn bị
 2. Cấu hình Calendar Server trên Synology NAS
 3. Xuất bản (Publish) và Theo dõi (Subscribe) Calendars với một CalDAV Client

1. Chuẩn bị

Bài hướng dẫn này giả định rằng bạn đã hoàn thành những việc sau trên DiskStation:

 • Nâng cấp hệ điều hành DiskStation Manager (DSM) lên phiên bản mới nhất.
 • Đăng nhập vào DSM với tài khoản admin (hoặc tài khoản thuộc administrators group) trên DiskStation.

2. Cấu hình Calendar Server trên Synology NAS

Bạn cần phải enable WebDAV trước khi bạn muốn xuất bản (publish) lịch calendar của bạn đến server.

Để enable WebDAV và CalDAV, bạn thực hiện như sau:

  • Vào Control Panel > WebDAV.
  • Tick vào các ô chọn Enable WebDAV (port: 5005) và Enable CalDAV.
  • Nếu bạn muốn mở kết nối qua HTTPS, tick chọn vào ô Enable WebDAV HTTPS connection (port: 5006).
  • Click chọn Apply để lưu lại những lựa chọn trên.
huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology

Để tạo một Calendar, bạn làm như sau:

  • Vào Control Panel > WebDAV.
  • Dưới mục Enable CalDAV, click chọn vào phần View calendar list.
huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology
  • Trong cửa sổ Calendar List, click chọn Add để tạo calendar mới.
  • Trong ô Calendar Name, bạn điền tên cho calendar của bạn. Trong ví dụ hình bên dưới thì calendar có tên là ‘Work.'
  • Trong ô Destination, bạn chọn Select để tìm vị trí folder cho calendar của bạn, hoặc điền thủ công vị trí folder. Trong ví dụ bên dưới là ‘web/Calendar'.
  • Click chọn OK để hoàn tất những lựa chọn trên. 
huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology
  • Calendar sẽ xuất hiện trong danh sách, cùng với vị trí thư mục và trạng thái. Bạn có thể thêm bao nhiêu calendar tùy ý, hoặc click chọn Close nếu bạn đã hoàn tất.
  • Calendar Name: tên bạn chọn cho calendar. 
  • Location: vị trí folder, đây là thông tin bạn cần phải nắm rõ để cho các CalDAV client truy cập vàp calendar của bạn.
  • Status: thể hiện trạng tháy của calendar của bạn ‘Normal' hoặc ‘Offline.'
huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology

3. Xuất bản (Publish) và Theo dõi (Subscribe) Calendars với một CalDAV Client

Bạn có thể dễ dàng quản lý lịch trình của bạn bằng cách tạo và chia sẻ calendar với CalDAV client.

Ghi chú: Các CalDAV clients được hỗ trợ gồm:

 • Sunbird (Windows, Mac, Linux).
 • Chandler (Windows, Mac, Linux).
 • Evolution (Linux).
 • iCal (Mac, iOS device).

Để chia sẻ Calendars với Chandler

Ví dụ này được tạo sử dụng Chandler 1.0.3.

  • Từ top menu, bạn vào Share > Subscribe.
huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology
  • Trong của sổ Subscribe, điền URL cho calendar mà bạn muốn chia sẻ từ DiskStation, và click chọn Subscribe. URL sẽ có dạng như bên dưới:
  • Địa chỉ IP của DiskStation, tiếp theo là dấu ":" và cổng (port) của WebDAV. Cổng mặc định của WebDAV là cổng 5005 đối với HTTP, và 5006 đối với HTTPS.
  • Vị trí folder được thể hiện ở mục Control Panel > WebDAV > View calendar list > Location, như bước 5 Khuê Tú đã hướng dẫn ở trên.
huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology
  • Sau khi bạn đã đăng kí, bạn sẽ được nhắc để điền User name và Password của bạn. Hãy điền User name và Password theo thông tin trên DiskStation và nhấn ‘Enter'.
huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology
  • Calendar sẽ được thêm vào danh sách calendar trong bảng điều khiển phía bên trái. Để đồng bộ những thay đổi mà bạn đã thực hiện, click chọn nút Sync trên góc trái.
huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology

Để xuất bản (Publish) một Local Calendar đến DiskStation

  • Từ local calendars của bạn trong bảng điều khiển bên trái, tìm calendar bạn muốn chia sẻ đến Calendar Server.
  • Nhấp phải chuột, và chọn Publish.
huong_dan_cau_hinh_NAS_synology_lam_calendar_server_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology
 • Chọn vị trí folder từ DiskStation của bạn, nơi bạn muốn xuất bản (publish) calendar, và click Publish.
 • Calendar sẽ được thêm vào Calendar Server trên DiskStation, và những users khác sẽ có thể đăng ký xem calendar của bạn.