Làm thế nào để truy cập dữ liệu trên Synology NAS từ máy tính Windows trong mạng LAN

Nas

Giới thiệu

Synology DiskStation được thiết kế để giúp bạn lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trong môi trường mạng LAN nhanh chóng và dễ dàng, cho phép bạn truy cập trực tiếp vào các thư mục chia sẻ và dữ liệu trên DiskStation mà không cần phải thông qua bước đăng nhập vào DSM nhiều lần. Ví dụ, bạn có thể truy cập vào dữ liệu trên DiskStatiob bằng Windows Explorer đơn giản giống như các thiết bị mạng khác.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng máy tính Windows để truy cập vào DiskStation trong mạng LAN. 

Nội dung

 1. Chuẩn bị
 2. Bật Windows File Service
 3. Truy cập Shared Folders từ máy Windows
 • 3.1 Map Shared Folders như một ổ đĩa mạng bằng ứng dụng Synology Assistant
 • 3.2 Kết nối với Windows Explorer
 • 3.3 Map ổ đĩa với Windows Explorer

1. Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu hãy chắc chắn bạn đã hoàn thành các bước sau:

 • Cài đặt xong phần cứng Synology DiskStation.
 • Cài đặt xong Synology DiskStation Manager (DSM) trên DiskStation.
 • Tạo tối thiểu một volume.
 • Tạo tối thiểu một shared folder.
 • Tạo tối thiểu một user có quyền truy cập vào shared folder.
 • Cấu hình DiskStation sao cho bạn có thể kết nối nó từ ngoài internet.
 • Cài đặt Synology Assistant trên máy tính Windows.

2. Bật Windows File Service

Trước khi có thể truy cập vào các shared folders, bạn phải thay đổi một vài cấu hình trên DiskSation để cho phép việc chia sẻ với các máy tính Windows.

 1. Đăng nhập vào DSM với một tài khoản thuộc administrators group.
 2. Đi đến Main Menu.Nas
 3. Mở Control Panel.Nas
 4. Đi đến Win/Mac/NFS.Nas
 5. Đi đến Windows File Service tab.
 6. Tick chọn vào ô Enable Windows file service.
 7. Chọn Apply.Nas

3. Truy cập vào Shared Folders từ máy tính Windows

Sau khi bạn đã bật Windows sharing services, bạn có thể bắt đầu truy cập vào các shared folders trên Synology. Có 3 cách để truy cập như sau:

 1. Map một shared folder như một ổ đĩa mạng bằng ứng dụng Synology Assistant.
 2. Dùng cửa sổ Run.
 3. Dùng Windows Explorer.

3.1 Map Shared Folders như một ổ đĩa mạng dùng Synology Assistant

 1. Chọn Start và chạy ứng dụng Synology Assistant.Nas
 2. Chờ cho ứng dụng Synology Assistant tìm thấy thiết bị Synology trong môi trường mạng nội bộ của bạn. 
 3. Chọn DiskStation từ danh sách thiết bị được tìm thấy.Nas
 4. Chọn Map Drive.Nas
 5. Điền thông tin đăng nhập vào DSM. Click Next để tiếp tục..Nas
  Bạn không thể truy cập vào shared folder? Nguyên nhận là user bạn đăng nhập chưa được cấp quyền để truy cập vào shared folder đó. Vì vậy, bạn hãy kiểm tra lại quyền của user này nhé.
 6. Chọn shared folder mà bạn muốn map thành ổ đĩa. Click Next để tiếp tục.Nas
 7. Chỉ định một tên cho ổ đĩa từ danh sách sẵn có Drive. Chọn vào ô  Reconnect at logon để cho phép bạn kết nối vào shared folder tự động mỗi khi bạn khởi động máy tính Windows. Sau đó, click Next để tiếp tục.Nas
 8. Xác nhận lại các cấu hình mà bạn đã chọn. Tick chọn vào ô Open the mapped drive để mở shared folder ngay sau khi hoàn tất việc cấu hình. Click Finish.Nas
 9. Cuối cùng, bạn sẽ thấy và truy cập được vào shared folder từ mục Computer trong Windows Explorer.Nas

3.2 Kết nối với Windows Explorer

 1. Mở Windows Explorer.
 2. Trên thanh địa chỉ, nhập tên của DiskStation sau hai gạch chéo ngược . Ví dụ, nếu NAS của bạn có tên là “MyDiskStation,” thì bạn sẽ điền  “MyDiskStation” trên thanh địa chỉ.
 3. Nhấn phím Enter.Nas
 4. Nhập thông tin đăng nhập vào DSM. Click Next để tiếp tục.Nas
  Bạn không thể truy cập vào shared folder? Nguyên nhận là user bạn đăng nhập chưa được cấp quyền để truy cập vào shared folder đó. Vì vậy, bạn hãy kiểm tra lại quyền của user này nhé.
 5. Cuối cùng, DiskStation sẽ mở trong Windows Explorer và có thể truy cập dưới mục Network. Double-click vào một shared folder để xem nội dung dữ liệu bên trong.Nas

3.3 Map bằng Windows Explorer

  1. Mở Windows Explorer và chọn Computer.Nas
  2. Click Map network drive. Thao tác này sẽ mở cửa số Map Network Drive.Nas
  3. Trên cửa sổ Map Network Drive, chọn một tên ổ đĩa từ mục Drive.Nas
  4. Trong phần Folder, điền tên DiskStation và tên shared folder được ngăn cách với nhau bởi dấu gạch chéo ngược. Ví dụ, nếu tên của DiskStation là  “MyDiskStation,” và tên của volume là “Share1,” thì bạn sẽ điền là “MyDiskStationShare1.” Click Finish sau khi đã điền xong.Nas
  5. Nhập thông tin đăng nhập vào DSM. Click Next để tiếp tục.Nas
   Bạn không thể truy cập vào shared folder? Nguyên nhận là user bạn đăng nhập chưa được cấp quyền để truy cập vào shared folder đó. Vì vậy, bạn hãy kiểm tra lại quyền của user này nhé.
  6. Cuối cùng, cửa sổ Windows Explorer sẽ xuất hiện. Shared folder của bạn sẽ được map và bạn có thể truy cập bằng cách chọn nó trong mục Computer.Nas