Hướng dẫn cấu hình sao lưu dữ liệu NAS Synology với Time Backup

http://www.khuetu.vn/img/cms/khuetu_time_back_up_synology_nas.jpg

Giới thiệu

Khi chia sẻ tài liệu với nhiều người sử dụng vấn đề sửa đổi file là điều tất yếu trong môi trường làm việc.

Giúp ngăn ngừa việc mất dữ liệu Synology Time Backup  là một giải pháp cho phép bạn lưu giữ tập tin,dữ liệu với nhiều phiên bản,bạn có thể lưu dữ liệu vào file nội bộ, ổ cứng gắn ngoài hoặc kết nối đến Synology từ ngoài internet.

Bạn cũng có thể dễ dàng lấy lại các phiên bản sao lưu trước đó qua Timeline giao diện người dùng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước sao lưu dữ liệu trên Nas Synology với Time Backup.

Nội dung

 1. 1. Trước khi bắt đầu
 2. 2. Cài đặt Time Backup trong Package Center 
 3. 3. Backup data qua Time backup
 4. 4. Browse và Restore data từ Timeline

1. Trước khi bắt đầu

Bài hướng dẫn này giả định rằng bạn đã hoàn thành những việc sau trên DiskStation:

 • Tạo ra ít nhất  2 Volumes ( backup local )
 • Gắn ổ cứng gắn ngoài ( eSATA/USB backup local )
 • Tạo ra ít nhất 1 share folder trên Synology backup
 • Đăng nhập vào DSM với tài khoản admin (hoặc tài khoản thuộc administrators group) trên DiskStation.

2. Cài đặt Time Backup từ Package Center trong Synology

Vào Main Menu > Package Center > Available > Time Backup. Click Install

khuetu_time_back_up_synology_nas

Sau khi cài đặt xong ứng dụng, vào Installed để kiểm tra ứng dụng Time Backup đã chạy hoặc click vào Run để khởi chạy dịch vụ.

 • Bạn có thể  chạy, dừng lại, hoặc gỡ bỏ cài đặt các gói bất cứ lúc nào trên Package Center  trong Synology DiskStation Manager.

3. Backup data qua Time Backup

  • Vào Main Menu => Time Backup.
time_backup_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology
  • Click Create bắt đầu tạo một backup
time_backup_khue_tu_giai_phap_nas_phan_phoi_synology
  • Nhập vào tên tạo file backup
khuetu_time_back_up_synology_nas4
Chọn Local Backup để sao lưu dữ liệu vào một ổ đĩa bên ngoài hoặc local shared folder.. Nếu bạn sao lưu dữ liệu đến một NAS Synology khác, hãy chọn Network Backup. .
khuetu_time_back_up_synology_nas5

Nếu bạn muốn sao lưu dữ liệu đến một máy chủ Synology khác, vui lòng bật Time Backup Service 

Vào Control Panel >Network Backup > Time Backup trên máy chủ đích.

khuetu_time_back_up_synology_nas6

 • Xin lưu ý : nếu bạn kích hoạt dịch vụ Time Backup Service trên máy chủ đích,thì khi đó máy chủ đích chỉ là điểm đến dịch vụ sao lưu.
 • Chọn nơi lưu trữ đích từ ổ cứng gắn ngoài hoặc local share folder
 • khuetu_time_back_up_synology_nas7
 • Chọn thư mục bạn muốn sao lưu. 
 • khuetu_time_back_up_synology_nas8
 • Thiết lập một lịch trình sao lưu. Theo mặc định, hệ thống sẽ sao lưu hàng giờ với Smart Recycle kích hoạt.
 • khuetu_time_back_up_synology_nas9
Lưu ýSmart Recycle giúp cho các phiên bản sao lưu không chiếm nhiều không gian và dung lượng lưu trữ.Cơ chế lưu trữ như sau:
Hourly versions from now to past 24 hours: hệ thống lưu trữ phiên bản đầu tiên và tạo ra file backup sau 1 giờ 
Daily versions from 1 day to 1 month : hệ thống lưu trữ phiên bản đầu tiên và file backup được tạo ra sau 1 ngày
Weekly version after 1 month : hệ thống lưu trữ phiên bản đầu tiên và file backup được tạo ra sau 1 tuần 
Bạn cũng có thể khóa một phiên bản để ngăn không bị xóa khỏi Smart Recycle.
Xác nhận cài đặt và kích Apply. Đánh dấu Backup immediately after the wizard is finished sao lưu ngay sau khi tạo.
khuetu_time_back_up_synology_nas11
Bạn có thể giám sát tất cả các trạng thái công việc sao lưu bằng Task Manager . Bạn cũng có thể bắt đầu một công việc sao lưu thủ công bằng cách nhấp chuột Back Up Now .
khuetu_time_back_up_synology_nas11

4. Browse và restore data với Timeline

Trong Timeline, các phiên bản Backup được xếp theo thứ tự, mỗi phiên bản được hiễn thị bằng một cửa sổ, bạn có thể khôi phục, sao chép hay tải về thư mục hay tập tin bất kỳ.

khuetu_time_back_up_synology_nas12

 • Chọn công việc bạn muốn xem.
 • Bạn có thể chuyển đổi giữa các phiên bản bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau đây:
  • Nhấp chuột vào cửa sổ từng phiên bản
  • Kéo thanh thời gian ở dưới cùng của màn hình.
 • Để khôi phục lại nội dung của một phiên bản:
  • Chọn một phiên bản và tập tin hoặc thư mục bạn muốn khôi phục.
  • Nhấp chuột phải và chọn Restore . Nếu không, bạn cũng có thể nhấp Action và chọn Restore .
  • khuetu_time_back_up_synology_nas

  • Tương tự như vậy, bạn cũng có thể thực hiện thao tác như Coppy và Download về các mục đã chọn.