Hướng dẫn scan tài liệu loại bỏ trang trắng

Một nhu cầu rất cơ bản của người dùng khi số hóa tài liệu là làm thế nào để máy tự động loại bỏ trang trắng (trang không có nội dung) ra khỏi kết quả của tập tin kết xuất cuối cùng. Trong khuôn khổ nội dung của bài viết này, Khuê Tú sẽ hướng dẫn cho bạn cách chỉnh cho chức năng này hoạt động trên máy scan Kodak, sao cho công việc số hóa tài liệu của bạn đạt được hiệu quả cao nhất.

1. Chuẩn bị

:: Bạn đã lắp đặt & cài đặt đúng driver của máy scan

:: Đã hiểu cách sử dụng smarttouch (tham khảo tại link: http://www.khuetu.vn/vi/blogs/183-may-scan-kodak-huong-dan-su-dung-va-cach-thiet-lap-smarttouch-de-scan-tai-lieu.html)

2. Các bước tiến hành

:: Ở giao diện cửa sổ cấu hình Smartouch, nhấn vào nút Settings.

:: Cửa số cấu hình Kodak Scanner sẽ hiện ra, ở đây bạn chọn vào một cấu hình mà bạn muốn sử dụng rồi nhấn vào nút Settings bên dưới để thay đổi thiết lập cho cấu hình này.

:: Một cửa sổ cấu hình khác tiếp tục hiện ra, để cấu hình chức năng loại bỏ trang trắng, bạn click vào tab Enhancements

:: Phần Blank Image Detection bên dưới của tab Enhancements chính là nơi để cấu hình tính năng loại bỏ trang trắng của máy scan. Bạn có 3 lựa chọn:

(none): không loại bỏ bất cứ trang nào

Based on Document Content: hình ảnh được coi là trang trắng sẽ dựa vào nội dung bên trong hình ảnh.

Content amount: cho phép bạn tùy chỉnh giá trị tối đa phần trăm (%) nội dung của hình ảnh mà máy scan sẽ coi đó là trang trắng. Theo đó, bất cứ hình ảnh nào có nhiều nội dung hơn giá trị (%) mà bạn đã thiết lập thì sẽ được máy coi là trang không-trắng (trang nội dung) và sẽ không bị xóa. Giá trị (%) ở đây cho phép bạn tùy chỉnh từ 0 - 100 (%).

 Để chính xác hơn khi tùy chỉnh giá trị (%) nội dung này, thay vì phải đoán mò giá trị của 1 tờ giấy trắng, máy scan Kodak cho phép bạn preview (scan xem trước) và xác định giùm bạn giá trị (%) của tờ giấy trắng này là bao nhiêu. Công việc của bạn cần làm là cho 1 tờ giấy trắng thực tế trong tập tài liệu vào, nhấn nút Preview, sau đó nhấn nút  này để máy xác định được giá trị (%) của tờ giấy trắng.

Based on Size: hình ảnh được coi là trang trắng sẽ dựa vào dung lượng của hình ảnh

Final image Size: cho phép bạn lựa chọn giá trị tối thiểu về kích thước của hình ảnh mà máy scan sẽ coi đó là trang không trắng. Theo đó, những hình ảnh có giá trị nhỏ hơn giá trị đã chọn sẽ được coi là trang trắng và sẽ bị xóa. Giá trị tùy chỉnh ở đây cho phép bạn lựa chọn từ 1 - 1000 KB.

3. Vài lưu ý

Như vậy, tóm lại có 2 cách để bạn cấu hình cho máy scan xóa trang trắng là dựa trên nội dung hình ảnh và dựa trên kích thước hình ảnh. Cách dựa trên nội dung sẽ cho kết quả chính xác hơn cách còn lại. Tuy nhiên, sẽ không có một cách nào đảm bảo máy sẽ hoạt động chính xác 100%, vì trang trắng cũng có nhiều loại tương ứng với từng tính chất của tài liệu.

Do vậy, gợi ý là khi chọn xóa trang trắng theo % nội dung, bạn không nên để giá trị % quá cao, sẽ dẫn đến việc xóa nhầm cả trang nội dung.

Chúc bạn thành công!