Ngày 22 - 23/10/2016 vừa qua, KHUÊ TÚ đã tổ chức chương trình nghỉ mát thường niên năm 2016 của công ty tại KDL Romana Phan Thiết.

Đây là chương trình được KHUÊ TÚ tổ chức hàng năm nhằm mang lại cho toàn thể nhân viên công ty những thời gian nghỉ ngơi và vui chơi sau nhưng ngày làm việc vất vả và nhằm mục đích tái tạo sức lao động. Đây cũng là dịp để xây dựng sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ công ty cũng như kích thích tinh thần của nhân viên.