Ngày 20/08/2013 vừa qua, Khuê Tú đã chuyển giao thành công giải pháp số hoá tài liệu, hồ sơ đất đai tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất huyện Tân Thành - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giải pháp được thực hiện dựa trên các sản phẩm thiết bị, công nghệ của Kodak, Avision và các ứng dụng phần mềm số hoá, quản lý tài liệu điện tử được cung cấp bởi Khuê Tú.

khue-tu-trien-khai-thanh-cong-giai-phap-so-hoa-ho-so-dat-dai-tai-huyen-tan-thanh-ba-ria-vung-tau

Các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lưu trữ rất nhiều hồ sơ, giấy tờ quan trọng liên quan đến tài sản đất đai

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Thành là đơn vị sự nghiệp có trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chức năng chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký chỉnh lý biến động đất đai; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý sử dụng đất theo quy định của Pháp luật; thực hiện dịch vụ công, phục vụ người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ.

Vấn đề số hoá tài liệu trong các cơ quan hành chính sự nghiệp không mới, và có thể nói đang phát triển mạnh mẽ nhằm mục đích cải thiện quy trình làm việc, tăng khả năng đáp ứng và rút ngăn thời gian xử lý công việc cho người dân. 

khue-tu-trien-khai-thanh-cong-giai-phap-so-hoa-ho-so-dat-dai-tai-huyen-tan-thanh-ba-ria-vung-tau

Giải pháp số hoá giúp cơ quan xử lý công việc nhanh hơn và rút ngắn thời gian xử lý cho người dân

Sau thành công từ các dự án triển khai giải pháp số hoá tài liệu tổng thể cho Nước khoáng Lavie, Zuellig Pharma, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An, và mới đây là VPĐKQSĐ Tân Thành, Khuê Tú đã và đang tiếp tục mang đến cho các cơ quan và doanh nghiệp trong cả nước những giải pháp số hoá tài liệu tối ưu và chi phí hợp lý.