Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu
×

Synology Rail Kit RKS1317 (Sliding)

Thương hiệu:

Synology Rail Kit RKS1317 (Rail Kit Sliding) comes with sliding rails for easy server maintenance, and supports most Synology 1U/2U/3U RackStation models. RKS1317 is backed with Synology's 1-year limited warranty.

Xem thêm
Sản phẩm liên quan
Mô tả

Synology Rail Kit RKS1317 (Rail Kit Sliding) comes with sliding rails for easy server maintenance, and supports most Synology 1U/2U/3U RackStation models. RKS1317 is backed with Synology's 1-year limited warranty.

Physical specifications for Synology RKS1317

 1. Mount post width must be equal to or greater than 451mm
 2. Panel width must be equal to or greater than 480mm
 3. Rack mounting depth: 610mm to 890mm
 4. Rack mounting hole support:
  square hole: at least 9.5mm x 9.5mm
  round hole: at least 7.1mm x 7.1mm

Applied Models

 • 18-series: RS818(RP)+, RX418
 • 17-series: FS3017, FS2017, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617(RP)xs, RX2417sas, RX1217sas, RX1217(RP)
 • 16-series: RS18016xs+, RS2416(RP)+, RX1216sas, RS816
 • 15-series: RC18015xs+, RXD1215sas, RS815(RP)+, RS815, RX415
 • 14-series: RS3614xs+, RS3614(RP)xs, RS2414(RP)+, RS814(RP)+, RS814, RX1214(RP)
 • 13-series: RS10613xs+, RS3413xs+, RX1213sas
 • 12-series: RS3412(RP)xs, RS2212(RP)+, RS812(RP)+, RS812
 • 11-series: RS3411(RP)xs, RS2211(RP)+, RS411, RX1211(RP)
 • 10-series: RS810(RP)+, RX410
 • 9-series: RS409(RP)+, RS409, RX4
Xem thêm
Chi tiết sản phẩm
RKS1317
Comments

Click here to leave a review

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.

Tạo một tài khoản miễn phí để lưu các mục yêu thích.

Đăng nhập