Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu
×

Synology Rail Kit RKM114 (Fixed)

Thương hiệu:

Synology Rail Kit RKM114 (Rail Kit Mounted) is a fixed rail solution with easy installation design and supports most Synology 1U RackStation models. RKM114 is backed with Synology's 1-year limited warranty.

Xem thêm
Sản phẩm liên quan
Mô tả

Synology Rail Kit RKM114 (Rail Kit Mounted) is a fixed rail solution with easy installation design and supports most Synology 1U RackStation models. RKM114 is backed with Synology's 1-year limited warranty.

Physical specifications for Synology RKM114

 1. Mount post width must be equal to or greater than 451mm
 2. Panel width must be equal to or greater than 480mm
 3. Rack mounting depth: 570mm to 720 mm (for 13-series and earlier 1U models)
  Rack mounting depth: 570mm to 810mm (for 14-series and future 1U models)

Applied Models

 • 18-series: RS818(RP)+, RX418
 • 16-series: RS816
 • 15-series: RC18015xs+, RS815(RP)+, RS815, RX415
 • 14-series: RS814(RP)+, RS814
 • 12-series: RS812(RP)+, RS812
 • 11-series: RS411
 • 10-series: RS810(RP)+, RX410
 • 9-series: RS409(RP)+, RS409, RX4
Xem thêm
Chi tiết sản phẩm
RKM114
Comments

Click here to leave a review

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.

Tạo một tài khoản miễn phí để lưu các mục yêu thích.

Đăng nhập