Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu
×

WD Sentinel DS6100

Form factor 4-bay desktop pedestal
Operating system Windows Server 2012 R2 Essentials
Capacity 0TB, 8TB, 12TB, 16TB
CPU Intel Xeon E3-1265LV2 2.5 GHz Quad Core processor
RAM 16 GB ECC RAM (upgradable to 32 GB)
Interface Gigabit Ethernet x2, USB 3.0 x4
RAID RAID (JBOD, 0, 1, 5, 10)
LCD/VGA  VGA monitor
Xem thêm

Kinh doanh

Dự án

Kỹ thuật

Kinh doanh

Cùng loại
Mô tả
  WD Sentinel DS5100 WD Sentinel DS6100
HARDWARE
Form factor Desktop (dimensions in inches: 8.1 height, 6.3 width, 8.8 depth)
CPU Intel Xeon Dual-Core Intel Xeon Quad-Core
Memory 8 GB ECC RAM (32 GB Max);
2 used of 4 RAM slots
16 GB ECC RAM (32 GB Max);
2 used of 4 RAM slots
2.5" Boot drives (included) 1 2 (mirrored, RAID-1)
3.5" Data drives (included) 2 or 4 (field upgradeable)
USB ports 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Network interfaces 2 x 1Gb/s (redundant)
LCD front panel display Dual 16-character lines show status
Power ports (DC-in) 2 (redundant)
Power adapters (included) 1 2
OPERATING SYSTEM
Operating system
Operating system Windows Server 2012 R2 Essentials
Disk redundancy Microsoft Storage Spaces or hardware RAID
Upgrade option Upgradable to Windows Server 2012 R2 Standard
STORAGE SERVICES
File storage (NAS) NFS, CIFS/SMB v3.0, AFP
(Apple Filing Protocol)
Block storage (SAN) iSCSI target and initiator
Server backup and recovery Back up your S-Series appliance to a USB drive, a drive on the network, or the cloud
Client backup and recovery Bare metal backup and restore for Windows clients; Time Machine Backup for Mac OS Clients
Backup maximum users 25 User Accounts
Backup maximum clients 50 Windows or Mac Clients
DATA SECURITY
Network authentication Primary domain controller only; domain join when upgraded to Windows Server Standard
Remote access Web access via https; My Server application on Windows & Windows Phone
Physical security Drive/bezel mechanical lock with key

 

Xem thêm
Chi tiết sản phẩm
SentinelDS6100

Chi tiết

Hình dạng:
Tower
Nhật ký bán hàng
Comments

Click here to leave a review

Menu

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.