Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu

Sản Phẩm

Expansion

Form Factor: Tower Applied Models : DS1817+, DS1517+, DS918+, DS718+, DS1817, DS1517, NVR1218 Drive Bays : 5 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM eSATA port: 1
Xem
Form Factor: Rackmount 1U (Railkit not included) Applied Models : RS818(RP)+, RS815(RP)+, RS816, RS815 Drive Bays : 4 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM eSATA port: 1
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Applied Models : RC18015xs+ Drive Bays : 12 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM External port: SAS IN-port X 1, SAS OUT-port X 1
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Applied Models : RS18016xs+ Drive Bays : 12 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM External port: SAS IN-port X 2, SAS OUT-port X 2 Redundant...
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Applied Models : RS4017xs+, RS3617xs+, RS3614xs+, RS3413xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS3614(RP)xs, RS3412(RP)xs, RS3411(RP)xs, RS2416(RP)+, RS2414(RP)+, RS2212(RP)+,...
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Applied Models : RS4017xs+, RS3617xs+, RS3614xs+, RS3413xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS3614(RP)xs, RS3412(RP)xs, RS3411(RP)xs, RS2416(RP)+, RS2414(RP)+, RS2212(RP)+,...
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Applied Models : FS3017*, FS2017, RS18017xs+ Drive Bays : 12 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM External port: SAS IN-port X 1, SAS OUT-port...
Xem
Form Factor: Rackmount (Railkit not included) Applied Models : FS3017*, FS2017, RS18017xs+ Drive Bays : 24 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM External port: SAS IN-port X 1, SAS OUT-port X...
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Applied Models : SA3200D, UC3200 Drive Bays : 12 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM External port: SAS IN-port X 2, SAS OUT-port X 2
Xem
Form Factor: Tower Applied Models : FS series: FS1018; 19 series: DS2419+, DS2419+II; 18 series: DS3018xs; 17 series: DS3617xs, DS3617xsII; 15 series: DS3615xs, DS2415+, DS2015xs; 13 series: DS2413+; 12 series:...
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Applied Models : FS series: FS6400, FS3600, FS3400 Drive Bays : 24 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM External port: SAS IN-port X 1,...
Xem
Form Factor: Tower Applied Models : 22 series:DS3622xs+, DS2422+ Drive Bays : 12 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM Expansion port: 1
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Applied Models : SA series: SA3600, SA3400 Drive Bays : 12 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM External port: SAS IN-port X 1, SAS...
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Applied Models : SA6400 Drive Bays : 12 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM Infiniband port: 1 Redundant Power Supply: Yes
Xem
Form Factor: Rackmount (Railkit not included) Applied Models : HD6500 Drive Bays : 60 Hotswappable Drive: yes RAID Management through Synology DSM Expansion Port: 2 Redundant Power Supply: Yes
Xem

Menu

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.