Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu

Sản Phẩm

XS/XS+ Series

Form Factor: Tower CPU: Intel Xeon D-1527/64-bit/4-core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8 GB DDR4 non-ECC; Maximum Memory Capacity: 32 GB (16 GB x 2) Drive Bays: 6 (HDD not included ) Maximum Drive Bays...
Xem
Form Factor: Tower CPU: Intel Xeon D-1531/64-bit/6-core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 16 GB DDR4 ECC SODIMM; Maximum Memory Capacity: 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) Drive Bays: 12 (HDD not included )...
Xem
Form Factor: Rackmount 1U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1527/64-bit/Quad Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8GB (1 x 8GB)/DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 4 (HDD not...
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1521/64-bit/Quad Core 2.4 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8GB (1 x 8GB)/DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 12 (HDD not...
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1531/64-bit/6-Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 12 (HDD not included )...
Xem
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1541/64-bit/8-Core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 12 (HDD not included )...
Xem
Form Factor: Rackmount 4U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1541/64-bit/8-Core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 16GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 16 (HDD not included )...
Xem

Menu

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.