Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bấm vào để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm được tìm thấy.

Danh mục

Thẻ phổ biến

Plus Series

10.240.000 ₫ (có thuế)
Form Factor: Tower CPU: Intel Celeron J4025/64-bit/Dual Core 2.0 burst up to 2.9 GHz Memory: 2 GB DDR4 non-ECC (Expandable: 6 GB (2 GB + 4 GB)) Drive Bays: 2 (HDD not included ) Hot swappable Drive: Yes External...
15.780.000 ₫ (có thuế)
Form Factor: Tower CPU: Intel Celeron J4025/64-bit/Dual Core 2.0 burst up to 2.9 GHz Memory: 2 GB DDR4 non-ECC (Expandable: 6 GB (2 GB + 4 GB)) Drive Bays: 4 (HDD not included ) M.2 NVMe Drive Slots: 2 (For SSD...
Form Factor: Tower CPU: Intel Celeron J3355/64-bit/DualCore 2 burst up to 2.5 GHz Memory: 2GB DDR3L (1 x 2GB) (Expandable: 6 GB (2 GB + 4 GB)) Drive Bays: 6 (HDD not included ) Hot swappable Drive: Yes External...
13.730.000 ₫ (có thuế)
Form Factor: Tower CPU: Intel Celeron J4125/64-bit/4 Core 2.0 burst up to 2.7 GHz Memory: 2 GB DDR4 non-ECC (Expandable: 6 GB (2 GB + 4 GB)) Drive Bays: 2 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 7...
Form Factor: Tower CPU: AMD Ryzen R1600/64-bit/2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz Memory: 4 GB DDR4 ECC (Expandable: 32 GB (16 GB x 2)) Drive Bays: 4 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with Expansion Unit:...
Form Factor: Tower CPU: AMD Ryzen R1600/64-bit/2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz Memory:  8 GB DDR4 ECC SODIMM; Up to 32 GB (16 GB x 2) Drive Bays: 5 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with Expansion Unit:...
30.990.000 ₫ (có thuế)
Form Factor: Tower CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM Drive Bays: 6 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 16 (Expansion Unit: DX517 X 1) M.2 NVMe...
34.990.000 ₫ (có thuế)
Form Factor: Tower CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (Expandable: 32 GB (16 GB x 2)) Drive Bays: 8 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 18 (Expansion...
Form Factor: Tower CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (Expandable: 32 GB (16 GB x 2)) Drive Bays: 8 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 24 (Expansion...
Form Factor: Rackmount 1U (Railkit not included) CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz Memory: 2 GB DDR4 ECC SODIMM (Expandable: 32 GB (16GB x 2) Drive Bays: 4 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with...
Form Factor: Rackmount 1U (Railkit not included) CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz Memory: 2 GB DDR4 ECC SODIMM (Expandable: 32 GB (16GB x 2) Drive Bays: 4 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with...
Form Factor: Rackmount 2U CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (Expandable: 32 GB (16 GB x 2)) Drive Bays: 8 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 12...
Form Factor: Rackmount 2U CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (Expandable: 32 GB (16 GB x 2)) Drive Bays: 8 (HDD not included ) Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 12...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz               Memory: 4 GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 32 GB (16 GB x 2)) Drive Bays: 12 (HDD not included ) Maximum...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz               Memory: 4 GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 32 GB (16 GB x 2)) Drive Bays: 12 (HDD not included ) Maximum...
Form Factor: Rackmount 3U (Railkit not included) CPU: AMD Ryzen V1500B/64-bit/4-core 2.2 GHz               Memory: 4 GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 32 GB (16 GB x 2)) Drive Bays: 16 (HDD not included ) Maximum...

Menu

Cài đặt

Bấm vào để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm được tìm thấy.