Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu
Chọn ống lồng

Kích thước ống lồng

Dùng cho dây

M110/M200 - Giải pháp in nhãn di động hoàn hảo

BởiSolutions Writer 1438 13/07/2022

Gần Máy In Nhãn Dán Hơn

BởiBích Thảo 377 19/04/2022

Dịch vụ sửa chữa máy in nhãn Khuê Tú

BởiQuyền Nguyễn 464 09/09/2021

Label Life Software Download

BởiSolutions Writer 487 19/07/2021

M200 Driver Download

BởiSolutions Writer 399 18/07/2021

M110 Driver Download

BởiSolutions Writer 447 18/07/2021

Print Master App Download

BởiSolutions Writer 1007 18/07/2021

M110/M200 - Giải pháp in nhãn di động hoàn hảo

BởiSolutions Writer 1438 13/07/2022

Máy In Nhãn P-Touch Cube PT-P300BT, PT-P710BT

BởiBích Thảo 615 17/06/2022

Gần Máy In Nhãn Dán Hơn

BởiBích Thảo 377 19/04/2022

Ứng dụng máy in nhãn Brother trong cuộc sống

BởiQuyền Nguyễn 571 25/07/2021

Máy in nhãn cầm tay E1000 Pro có gì đặc biệt?

BởiProducts Writer 1386 10/03/2021

Ống lồng, mực in

220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU315N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø1.5mm Chiều dài cuộn ống: 100m Sử dụng cho: dây có tiết diện 0.2 - 0.5 mm² Sử dụng cho: các loại...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU325N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø2.5mm Chiều dài cuộn ống: 100m Sử dụng cho: dây có tiết diện 0.5 - 0.75 mm² Sử dụng cho: các loại...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU332N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø3.2mm Chiều dài cuộn ống: 100m Sử dụng cho: dây có tiết diện 0.5 - 1.5 mm² Sử dụng cho: các loại...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU336N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø3.6mm Chiều dài cuộn ống: 100m Sử dụng cho: dây có tiết diện 1.5 - 2.5 mm² Sử dụng cho: các loại...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU342N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø4.2mm Chiều dài cuộn ống: 100m Sử dụng cho: dây có tiết diện 2.5 - 4.0 mm² Sử dụng cho: các loại...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU352N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø5.2mm Chiều dài cuộn ống: 80m Sử dụng cho: dây có tiết diện 4.0 - 6.0 mm² Sử dụng cho: các loại máy...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU364N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø6.4mm Chiều dài cuộn ống: 60m Sử dụng cho: dây có tiết diện 6.0 - 8.0 mm² Sử dụng cho: các loại máy...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU370N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø7.0mm Chiều dài cuộn ống: 40m Sử dụng cho: dây có tiết diện 6.0 - 10 mm² Sử dụng cho: các loại máy...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU380N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø8.0mm Chiều dài cuộn ống: 35m Sử dụng cho: dây có tiết diện 10 - 16 mm² Sử dụng cho: các loại máy...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU390N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø9.0mm Chiều dài cuộn ống: 30m Sử dụng cho: dây có tiết diện 16 - 25 mm² Sử dụng cho: các...
220.000 ₫
Xuất xứ: Việt Nam Mã hàng: LM-TU3100N  Màu sắc: Trắng (White) Loại nhãn: nhãn đa lớp loại tiêu chuẩn Đường kính ống: Ø10mm Chiều dài cuộn ống: 30m Sử dụng cho: dây có tiết diện 25 - 35 mm² Sử dụng cho: các loại máy...

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.