Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bấm vào để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm được tìm thấy.

Danh mục

Thẻ phổ biến

Máy in mã vạch Godex

Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203 dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 5 ips (127 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,25” (108 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Mực...
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 300dpi (12 dot/mm) Tốc độ in: 4 ips (102 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,16” (105,7 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16” (4 mm) **; Tối đa 30” (762 mm) Mực...
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 4 ips (102 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,25” (108 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Mực...
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 300dpi (12 dot/mm) Tốc độ in: 3 ips (76mm/s) Chiều rộng bản in: 4,16” (105,7 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16” (4 mm) **; Tối đa 30” (762 mm) Mực...
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203 dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 5 ips (127 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,25” (108 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Mực...
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 300 dpi (12 dot/mm) Tốc độ in: 4 ips (102 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,16” (105,7 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16” (4 mm) **; Tối đa 30” (762 mm)...
Phương pháp in: Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 7 IPS (177 mm/s) Chiều rộng bản in: 2,12” (54 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Decal: Dạng liên tục,...
Phương pháp in: Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 7 IPS (177 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,25” (108 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Decal: Dạng liên...

Menu

Cài đặt

Bấm vào để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm được tìm thấy.