Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu

Sản Phẩm

Máy in mã vạch Godex

Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203 dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 5 ips (127 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,25” (108 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Mực...
Xem
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 300dpi (12 dot/mm) Tốc độ in: 4 ips (102 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,16” (105,7 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16” (4 mm) **; Tối đa 30” (762 mm) Mực...
Xem
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 4 ips (102 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,25” (108 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Mực...
Xem
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 300dpi (12 dot/mm) Tốc độ in: 3 ips (76mm/s) Chiều rộng bản in: 4,16” (105,7 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16” (4 mm) **; Tối đa 30” (762 mm) Mực...
Xem
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203 dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 5 ips (127 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,25” (108 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Mực...
Xem
Phương pháp in: Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 300 dpi (12 dot/mm) Tốc độ in: 4 ips (102 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,16” (105,7 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16” (4 mm) **; Tối đa 30” (762 mm)...
Xem
Phương pháp in: Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 7 IPS (177 mm/s) Chiều rộng bản in: 2,12” (54 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Decal: Dạng liên tục,...
Xem
Phương pháp in: Nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203dpi (8 dot/mm) Tốc độ in: 7 IPS (177 mm/s) Chiều rộng bản in: 4,25” (108 mm) Độ dài bản in: Tối thiểu. 0,16 ”(4 mm) **; Tối đa 68 ”(1727 mm) Decal: Dạng liên...
Xem

Menu

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.