Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu

Sản Phẩm

Máy in mã vạch BIXOLON

Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 108mm,  Chiều dài in tối đa: 2000mm,  Tốc độ in: 178mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous,...
Xem
Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 300dpi,  Chiều rộng in tối đa: 105.7mm,  Chiều dài in tối đa: 2000mm Tốc độ in: 127mm/s (5ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous,...
Xem
Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 108mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 178mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch,...
Xem
Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 300dpi,  Chiều rộng in tối đa: 105.7mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 127mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch,...
Xem
Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 300dpi,  Chiều rộng in tối đa: 105.7mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 127mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch,...
Xem
Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 300dpi,  Chiều rộng in tối đa: 105.7mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 127mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous,...
Xem
Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 54mm,  Chiều dài in tối đa: 2000mm,  Tốc độ in: 152mm/s (6ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều...
Xem
Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp, gián tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 54mm,  Chiều dài in tối đa: 2000mm,  Tốc độ in: 152mm/s (6ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous,...
Xem
Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 108mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 178mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,...
Xem
Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 108mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 178mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,...
Xem

Menu

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.