Máy in mã vạch

Có 10 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 10 của 10 mục
 • BIXOLON SLP-DX220G (203dpi, USB, In nhiệt)
  SLP-DX220G

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 54mm,  Chiều dài in tối đa: 2000mm,  Tốc độ in: 152mm/s (6ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 15 - 60mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy in: 12.5 - 38.1mm,  Độ dày giấy in: 0.06 -...

   
  HỎI GIÁ Xem
 • BIXOLON SLP-TX220G (203dpi, USB)
  SLP-TX220G

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp, gián tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 54mm,  Chiều dài in tối đa: 2000mm,  Tốc độ in: 152mm/s (6ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 15 - 60mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy in: 12.5 - 38.1mm,  Độ dày giấy...

   
  HỎI GIÁ Xem
 • BIXOLON SLP-TX400G (203dpi, USB)
  SLP-TX400G

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 108mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 178mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 25 - 112mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy in: 25.4 - 38.1mm,  Độ dày...

   
  HỎI GIÁ Xem
 • BIXOLON SLP-TX403G (300dpi, USB)
  SLP-TX403G

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 300dpi,  Chiều rộng in tối đa: 105.7mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 127mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 25 - 112mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy in: 25.4 - 38.1mm,  Độ dày...

   
  HỎI GIÁ Xem
 • BIXOLON SLP-TX403EG (300dpi, USB/LAN)
  SLP-TX403EG

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 300dpi,  Chiều rộng in tối đa: 105.7mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 127mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 25 - 112mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy in: 25.4 - 38.1mm,  Độ dày...

   
  HỎI GIÁ Xem
 • BIXOLON SLP-TX403C (300dpi, USB, Dao cắt)
  SLP-TX403C

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 300dpi,  Chiều rộng in tối đa: 105.7mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 127mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 25 - 112mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy in: 25.4 - 38.1mm,  Độ dày...

   
  HỎI GIÁ Xem
 • BIXOLON SLP-TX420G (203dpi, USB)
  SLP-TX420G

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 108mm,  Chiều dài in tối đa: 2000mm,  Tốc độ in: 178mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 20 - 110mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy in: 25.4 - 38.1mm,  Độ dày...

   
  HỎI GIÁ Xem
 • BIXOLON SLP-TX423 (300dpi, USB)
  SLP-TX423

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp,  Độ phân giải in: 300dpi,  Chiều rộng in tối đa: 105.7mm,  Chiều dài in tối đa: 2000mm Tốc độ in: 127mm/s (5ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 20 - 110mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy: 25.4 - 38.1mm,  Độ dày giấy...

   
  HỎI GIÁ Xem
 • BIXOLON SLP-DX420G (203dpi, USB, In nhiệt)
  SLP-DX420G

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 108mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 178mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 20 - 110mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy in: 25.4 - 38.1mm,  Độ dày giấy in: 0.06 -...

   
  HỎI GIÁ Xem
 • BIXOLON SLP-DX420EG (203dpi, USB/LAN, In nhiệt)
  SLP-DX420EG

  Công nghệ in: in nhiệt trực tiếp,  Độ phân giải in: 203dpi,  Chiều rộng in tối đa: 108mm,  Chiều dài in tối đa: 1000mm,  Tốc độ in: 178mm/s (7ips),  Loại giấy in: Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold,  Chiều rộng giấy in: 20 - 110mm,  Đường kính cuộn giấy: tối đa 130mm,  Đường kính lõi cuộn giấy in: 25.4 - 38.1mm,  Độ dày giấy in: 0.06 -...

   
  HỎI GIÁ Xem

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.