Ống co nhiệt HZSe cho máy Brother

Ống co nhiệt HZSe cho máy Brother

Có 10 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 10 của 10 mục
 • Ống co nhiệt HZSe-211, khổ 6mm x 1,5m, cáp 1.7-3.2mm, màu...
  HZSe-211

  Xuất xứ: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-211 (Tương thích HSe-211) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 6mm x 1.5m Đường kính cáp sử dụng: 1.7-3.2mm (0.07-0.13in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: các loại máy in...

  360,000₫
 • Ống co nhiệt HZSe-611, , khổ 6mm x 1,5m, cáp 1.7-3.2mm,...
  HZSe-611

  Xuất xứ: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-611 (Tương thích HSe-611) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 6mm x 1.5m Đường kính cáp sử dụng: 1.7-3.2mm (0.07-0.13in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: các loại máy in...

  360,000₫
 • Ống co nhiệt HZSe-221, khổ 9mm x 1,5m, cáp 2.6-5.1mm, màu...
  HZSe-221

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-221 (Tươhg thích HSe-221) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 9mm x 1.5m Đường kính cáp: 2.6-5.1mm (0.10-0.20in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  420,000₫
 • Ống co nhiệt HZSe-621, khổ 9mm x 1,5m, cáp 2.6-5.1mm, màu...
  HZSe-621

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-621 (Tươhg thích HSe-621) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 9mm x 1.5m Đường kính cáp: 2.6-5.1mm (0.10-0.20in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  420,000₫
 • Ống co nhiệt HZSe-231, khổ 12mm x 1,5m, cáp 3.6-7.0mm,...
  HZSe-231

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-231 (Tươhg thích HSe-231) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 12mm x 1.5m Đường kính cáp: 3.6-7.0mm (0.14-0.28in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  480,000₫
 • Ống co nhiệt HZSe-631, khổ 12mm x 1,5m, cáp 3.6-7.0mm,...
  HZSe-631

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-631 (Tươhg thích HSe-631) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 12mm x 1.5m Đường kính cáp: 3.6-7.0mm (0.14-0.28in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  480,000₫
 • Ống co nhiệt HZSe-241, khổ 18mm x 1,5m, cáp 5.4-10.6mm,...
  HZSe-241

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-241 (Tươhg thích HSe-241) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 18mm x 1.5m Đường kính cáp: 5.4-10.6mm (0.21-0.42in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  560,000₫
 • Ống co nhiệt HZSe-641, khổ 18mm x 1,5m, cáp 5.4-10.6mm,...
  HZSe-641

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-641 (Tươhg thích HSe-641) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 18mm x 1.5m Đường kính cáp: 5.4-10.6mm (0.21-0.42in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  560,000₫
 • Ống co nhiệt HZSe-251, khổ 24mm x 1,5m, cáp 7.3-14.3mm,...
  HZSe-251

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-251 (Tươhg thích HSe-251) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 24mm x 1.5m Đường kính cáp: 7.3-14.3mm (0.29-0.56in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  620,000₫
 • Ống co nhiệt HZSe-651, khổ 24mm x 1,5m, cáp 7.3-14.3mm,...
  HZSe-651

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-651 (Tươhg thích HSe-651) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 24mm x 1.5m Đường kính cáp: 7.3-14.3mm (0.29-0.56in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  620,000₫

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.