Ống co nhiệt

Có 20 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 20 của 20 mục
 • Ống co nhiệt HZSe-211
  HZSe-211

  Xuất xứ: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-211 (Tương thích HSe-211) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 6mm x 1.5m Đường kính cáp sử dụng: 1.7-3.2mm (0.07-0.13in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: các loại máy in ống Brother

  360,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 1/4" (6mm), Black on White (18051)
  DM-A18051

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu trắng, mực in chữ đen Ống khổ 1/4" (6mm) phù hợp với các loại cáp có đường kính từ 1.18mm - 2.33mm Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A18051 Tỷ lệ co: 3:1

  220,000 ₫
 • Ống co nhiệt HZSe-611
  HZSe-611

  Xuất xứ: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-611 (Tương thích HSe-611) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 6mm x 1.5m Đường kính cáp sử dụng: 1.7-3.2mm (0.07-0.13in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: các loại máy in ống Brother

  360,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 3/8" (9mm), Black on White (18053)
  DM-A18053

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu trắng, mực in chữ đen Ống khổ 3/8" (9mm) phù hợp với các loại cáp có đường kính từ 1.73mm - 3.73mm Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A18053 Tỷ lệ co: 3:1

  250,000 ₫
 • Ống co nhiệt HZSe-221
  HZSe-221

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-221 (Tươhg thích HSe-221) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 9mm x 1.5m Đường kính cáp: 2.6-5.1mm (0.10-0.20in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  420,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 1/2" (12mm), Black on White (18055)
  DM-A18055

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu trắng, mực in chữ đen Ống khổ 1/2" (12mm) phù hợp với các loại cáp có đường kính từ 2.97mm - 5.13mm Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A18055 Tỷ lệ co: 3:1

  280,000 ₫
 • Ống co nhiệt HZSe-621
  HZSe-621

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-621 (Tươhg thích HSe-621) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 9mm x 1.5m Đường kính cáp: 2.6-5.1mm (0.10-0.20in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  420,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 3/4" (19mm), Black on White (18057)
  DM-A18057

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu trắng, mực in chữ đen Ống khổ 3/4" (19mm) phù hợp với các loại cáp có đường kính từ 4.64mm - 8.70mm Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A18057 Tỷ lệ co: 3:1

  300,000 ₫
 • Ống co nhiệt HZSe-231
  HZSe-231

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-231 (Tươhg thích HSe-231) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 12mm x 1.5m Đường kính cáp: 3.6-7.0mm (0.14-0.28in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  480,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 1" (24mm), Black on White (1805443)
  DM-A1805443

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu trắng, mực in chữ đen Ống khổ 1" (24mm)  Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A1805443 Tỷ lệ co: 3:1

  350,000 ₫
 • Ống co nhiệt HZSe-631
  HZSe-631

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-631 (Tươhg thích HSe-631) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 12mm x 1.5m Đường kính cáp: 3.6-7.0mm (0.14-0.28in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  480,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 1/4" (6mm), Black on Yellow (18052)
  DM-A18052

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu vàng, mực in chữ đen Ống khổ 1/4" (6mm) phù hợp với các loại cáp có đường kính từ 1.18mm - 2.33mm Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A18052 Tỷ lệ co: 3:1

  220,000 ₫
 • Ống co nhiệt HZSe-241
  HZSe-241

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-241 (Tươhg thích HSe-241) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 18mm x 1.5m Đường kính cáp: 5.4-10.6mm (0.21-0.42in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  560,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 3/8" (9mm), Black on Yellow (18054)
  DM-A18054

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu vàng, mực in chữ đen Ống khổ 3/8" (9mm) phù hợp với các loại cáp có đường kính từ 1.73mm - 3.73mm Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A18054 Tỷ lệ co: 3:1

  250,000 ₫
 • Ống co nhiệt HZSe-641
  HZSe-641

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-641 (Tươhg thích HSe-641) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 18mm x 1.5m Đường kính cáp: 5.4-10.6mm (0.21-0.42in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  560,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 1/2" (12mm), Black on Yellow (18056)
  DM-A18056

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu vàng, mực in chữ đen Ống khổ 1/2" (12mm) phù hợp với các loại cáp có đường kính từ 2.97mm - 5.13mm Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A18056 Tỷ lệ co: 3:1

  280,000 ₫
 • Ống co nhiệt HZSe-251
  HZSe-251

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-251 (Tươhg thích HSe-251) Màu sắc: Chữ đen, nền trắng (Black on White) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 24mm x 1.5m Đường kính cáp: 7.3-14.3mm (0.29-0.56in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  620,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 3/4" (19mm), Black on Yellow (18058)
  DM-A18058

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu vàng, mực in chữ đen Ống khổ 3/4" (19mm) phù hợp với các loại cáp có đường kính từ 4.64mm - 8.70mm Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A18058 Tỷ lệ co: 3:1

  300,000 ₫
 • Ống co nhiệt HZSe-651
  HZSe-651

  Xuất xử: OEM/Trung Quốc Mã hàng: HZSe-651 (Tươhg thích HSe-651) Màu sắc: Chữ đen, nền vàng (Black on Yellow) Loại: Ống co nhiệt in số đánh dấu cáp điện Kích thước: 24mm x 1.5m Đường kính cáp: 7.3-14.3mm (0.29-0.56in) Tỉ lệ co: 2:1 Ứng dụng: Được thiết kế để đánh dấu và xác định các loại dây cáp, sợi và dây điện Tương thích: Với máy in ống Brother

  620,000 ₫
 • Rhino Heat Shrink Tubes 1" (24mm), Black on Yellow (1805444)
  DM-A1805444

  Ống co nhiệt (Heat Shrink Tubes) dùng cho máy Dymo Rhino Ống màu vàng, mực in chữ đen Ống khổ 1" (24mm)  Chiều dài = 5' (1.52m) Mã hàng #: A1805444 Tỷ lệ co: 3:1

  350,000 ₫
Tin tức

Bài mới nhất

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.