Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bấm vào để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm được tìm thấy.

Danh mục

Thẻ phổ biến

NAS & IP SAN

Controller: 2 Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1521, 64bit,  Quad Core 2.4 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8 GB DDR4 ECC UDIMM (per controller) (Expandable (per controller): 64 GB...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon Silver 4110 x 21, 64bit,  8-Core 2.1 (base) / 3.0 (turbo) GHz Memory: 32GB (2 x 16GB)/DDR4 ECC RDIMM (Expandable: 512 GB (32 GB x 16)) Drive Bays: 24...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1567, 64bit,  12-Core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 16GB (1 x 16GB)/DDR4 ECC RDIMM (Expandable: 128 GB (32 GB x 4)) Drive Bays: 24 (HDD...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1567, 64bit,  12 Core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 16GB (1 x 16GB)/DDR4 ECC RDIMM (Expandable: 128 GB (32 GB x 4)) Drive Bays: 12 (HDD not...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1541, 64bit,  8-Core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 16GB (1 x 16GB)/DDR4 ECC RDIMM (Expandable: 128 GB (32 GB x 4)) Drive Bays: 12 (HDD not...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) Dual storage controllers CPU: Intel Xeon D-1521, 64bit,  Quad Core 2.4 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8GB (1 x 8GB)/DDR4 ECC RDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4))...
Form Factor: Tower CPU: Intel Xeon D-1527/64-bit/4-core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8 GB DDR4 non-ECC; Maximum Memory Capacity: 32 GB (16 GB x 2) Drive Bays: 6 (HDD not included ) Maximum Drive Bays...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1521/64-bit/Quad Core 2.4 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8GB (1 x 8GB)/DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 12 (HDD not...
Form Factor: Rackmount 1U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1527/64-bit/Quad Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8GB (1 x 8GB)/DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 4 (HDD not...
Form Factor: Rackmount 4U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1541/64-bit/8-Core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 16GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 16 (HDD not included )...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1531/64-bit/6-Core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 12 (HDD not included )...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1541/64-bit/8-Core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 8GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 64 GB (16 GB x 4)) Drive Bays: 12 (HDD not included )...
Form Factor: Tower CPU: Intel Xeon D-1531/64-bit/6-core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 16 GB DDR4 ECC SODIMM; Maximum Memory Capacity: 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) Drive Bays: 12 (HDD not included )...
Form Factor: Rackmount 2U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon D-1541, 64bit,  8-Core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz Memory: 16GB (1 x 16GB)/DDR4 ECC RDIMM (Expandable: 128 GB (32 GB x 4)) Drive Bays: 24 (HDD not...
Form Factor: Rackmount 1U (Railkit not included) CPU: AMD Ryzen V1780B, 64bit, 4-core 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz Memory: 8 GB DDR4 ECC UDIMM (Expandable: 32 GB (16 GB x 2)) Drive Bays: 12 (HDD not included)...
Form Factor: Rackmount 4U (Railkit not included) CPU: Intel Xeon Silver 4210R, 64bit, 10-core 2.4 (base) / 3.2 (turbo) GHz Memory: 64 GB DDR4 ECC RDIMM (Expandable: 512 GB (32 GB x 16)) Drive Bays: 60 (HDD not...

Menu

Cài đặt

Bấm vào để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm được tìm thấy.