An toàn dữ liệu

NAS Việc lỗi phần cứng và rủi ro tấn công từ internet đều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản dữ liệu quý giá của bạn. Trong kinh doanh, khả năng dịch vụ phải hoạt động liên tục 24/7 là điều tối quan trọng, Synology cung cấp hàng loạt tính năng có tính sẵn sàng cao và nhiều biện pháp an toàn để bảo vệ doanh nghiệp bạn tránh sự gián đoạn dịch vụ và rủi ro mất dữ liệu. 

AN TOÀN DỮ LIỆU

 

Synology High Availability (SHA)

Đảm bảm dịch vụ hoạt động liên tục

 Công nghệ Synology High Availability (SHA) là một công nghệ sử dụng 02 máy chủ Synology chạy đồng thời theo cơ chế dự phòng để đảm bảo hệ thống dịch vụ luôn được sẵn sàng 24/7 trong bất cứ tình huống nào xảy ra. Cơ chế máy chủ chính & phụ luôn được đồng bộ dữ liệu và dịch vụ, đảm bảo khi máy chủ chính bị lỗi, máy chủ phụ lập tức sẽ được hoán đổi vị trí để đảm nhiệm vai trò của máy chủ chính mà không phải gián đoạn dịch vụ.

AN TOÀN DỮ LIỆU

 

 

Các giải pháp an ninh

Đảm bảo cho bạn sự an tâm 

Các dữ liệu quan trọng của bạn sẽ luôn được đảm bảo bởi Synology đã phát triển vô số những cải tiến để tạo ra một môi trường bảo mật dữ liệu ở mức cao nhất có thể.

+ Network Securiry (Bảo mật mạng)

 

 

Firewall (Tường lửa)

Chống tấn công DoS

IP Block (Chặn IP)

Bạn có thể tùy chọn IP nào có thể truy cập dịch vụ nào hoặc cổng nào trên thiết bị NAS

Cơ chế giúp chống lại các cuộc tấn công DoS từ Internet

NAS Synology có thể tự động chặn một IP nếu IP đó đăng nhập thất bại vài lần. Người quản trị còn có thể lập danh sách Black hoặc White

AN TOÀN DỮ LIỆU 

+ Network Securiry (Bảo mật mạng)

Bạn có thể lựa chọn cài đặt Antivirus Essential được phát triển bởi Synology hoặc mua dịch vụ phần mềm McAfee để sử dụng cho việc bảo vệ dữ liệu của mình an toàn với Virus.

AN TOÀN DỮ LIỆU

 

+ Mã hóa AES 256-bit

 Thuật toán mã hóa AES 256-bit đảm bảo dữ liệu của bạn được lưu giữ bảo mật, ngoài ra với việc hỗ trợ giao thức SSL sẽ tăng cường bảo mật trong quá trình truyền dữ liệu trên Internet.

AN TOÀN DỮ LIỆU

 

+ Xác thực 2 buớc (2-Step Verification) 

Bạn có thể lựa chọn cách luôn đăng nhập vào Synology với 02 bước: dùng user name và mật khẩu đồng thời mật khẩu được gửi tới mobile của bạn gồm sáu chữ số tại mỗi thời điểm đăng nhập.

AN TOÀN DỮ LIỆU


Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.