ABBYY Recognigtion Server 3.0

Là giải pháp số hóa và kết xuất file PDF mạnh. Hoạt động theo mô hình xử lý tập trung, một máy chủ nhận dạng có thể xử lý đồng thời nhiều tác vụ. Recognition Server có thể được dùng như là một giải pháp số hóa hoàn chỉnh cho các nhu cầu lưu trữ, tìm kiếm hoặc như là một cấu phần để tích hợp vào các hệ thống CMS, DMS, ERP khác.

Nhận dạng chính xác

Công nghệ nhận dạng chữ in đã đoạt nhiều giải thưỏng của ABBYY có khả năng nhận dạng 192 ngôn ngữ, bao gồm cả Tiếng Việt, với độ chính xác gần như tuyệt đốỉ.

Xử lý tự động theo lịch trình đã cài đặt

Quá trình nhận dạng được thực hiện hoàn toàn tự động. Với lịch trình đã lập, hệ thống nhận dạng có thể tự động làm việc 24/7 mà không cần đến sự có mặt của người sử dụng.

Khả năng mở rộng

Được thiết kế để dễ dàng mở rộng quy mô xử lý, Recognition Server có thể đáp ứng các nhu cầu xử lý lớn trong thời gian ngắn bằng cách lắp thêm CPU (mà thậm chí không cần phải cấu hình lại hệ thống).

Quản lý tập trung

Recognỉtion Server có giao diện quản lý từ xa, giao diện này giữ vai trò là điểm quản trị tập trung, cho phép người quản trị đặt cấu hình các yêu cầu xử lý, các tham số nhận dạng, lịch trình thực hiện, khuôn dạng kết quả nhậr dạng, cũng như tạo lập các luồng xử lý.

Hoạt động ổn định

Với mục đích đảm bảo khả năng xử lỷ khối lượng công việc lớn và liên tục, Recognỉtion Server được xây dựng để hoạt động luôn ẩn định và có độ tin cậy cao.

Công cụ tích hợp mềm dẻo

Sở hữu bộ công cụ tích hợp phong phú, Recognition Server cố thể được dễ dàng tích hợp vào máy quét, máy đa chức năng, phần mềm xử lý ânh, hệ thống quản lý thông tin qua các phương thức giao tiếp như các thư mục định sẵn, email, hàm API theo chuẩn COM, hoặc Web Service.

Các chức năng chính

Nhập ảnh

Trong khâu này Server Manager truy xuất và đọc ảnh từ các nguồn lưu trữ file ảnh như: thư mục chia sẻ trong mạng nội bộ, thư mục FTP, thư mục trong mailbox và sau đố đưa chúng vào hằng đợi để xử lý.

Xử lý

File ảnh đến lượt được xử lý sẽ được phân luồng xử lý tại Trạm xử lý. Nếu hệ thống có nhiều trạm xử lý, Server Manager sẽ phân bổ công việc một cách hợp lý cho các trạm này. Sau khi trạm xử lý nhận dạng xong file ảnh, nó trả kết quả lại cho Server Manager và tiếp tục nhận file ảnh khác để xử lý.

Soát lỗi (tùy chọn)

Nếu chức năng này được thiết lập, những trang cần được soát lỗi sẽ được xếp vào hàng đợi để sau đó được soát và sửa lỗi. Server Manager sẽ phân bổ các trang này tới các trạm soát lỗi, và sau đó kết quả soát lỗi sẽ được trâ về Server Manager.

Xuất bản

Sau khi tài liệu được nhận dạng và chỉnh sửa lỗi (nếu có yêu cầu), Server Manager sẽ trả tài liệu tối địa chỉ được chỉ định, có thể là một thư mục trên mạng LAN, một thư viện SharePoint hoặc địa chỉ e-mail.

Xử lý lỗi

  • Kiểm soát lỗi: người quản trị có thể đặt ngựỡng cho độ tin cậy của kết quả nhận dạng, các tài liệu nhận dạng có độ tin cậy nhận dạng thấp hơn ngưỡng này sẽ được lọc ra và lưu vào một thư mục khác. Với các tàỉ liệu này, ta có thể quét lại tài liệu hoặc nhận dạng lại.
  • Hay tiến trình xử lý: người quản tri có thể đặt ngưỡng thời gian để hủy một tiến trình nào đố khi thời giạn hoạt động của tiến trình đó vượt quá ngưỡng cho phép.
  • Nhật ký: mọi sự kiện xảy ra đều được hệ thống ghi lại. Nhờ đó, người quản trị có thể biết hiện trạng xử lý của một tài liệu hoặc ước lượng tiến độ hoàn thành của công việc đang thực hiện.

Tích hợp

ABBYY Recognỉtion Server có nhiều giao diện tích hợp cho phép ghép nối nó vào trước hay sau các hệ thống thông tin, cũng như với các máy quét và máy đa chức năng:
  • API theo chuẩn COM: Recognition Server có giao diện tích hợp theo chuẩn COM. Giao diện này cho phép Recognỉtion Server dễ dàng trao chuyển hình ảnh và kết quả nhận dạng với các phần mềm khác.
  • Web Service API: Recognition Server hỗ trợ giao diện tích hợp qua webservice. Giao diện này cho phép tích hợp Recognition Server với các hệ thống khác qua giao thức HTTP cũng như sử dụng Recognition Server như một hệ thống hướng dịch vụ.
  • Thẻ XML: công cụ này cho phép chuyên biệt hốa các tham số xử lý ứng với các công việc khắc nhau. 

Khả năng chịu lỗi

Vì ABBYY Recogn ition Server được thiết kế để có thể làm việc hoàn toàn tự động, nó có những tính năng đặc biệt để đảm bảo khả nãng chịu lỗi và đem đến sự bền bỉ cho hệ thống.

  • Hai thành phần chính của hệ thống Server Manager và Trạm xử lý là các Windows Service nên chúng sẽ tự động khởi động ngay khi Windows bắt đầu hoạỉ động. Server Manager định kỳ kiểm tra các kết nối với các trạm xử lỹ và nếu phát hiện kết nối bj lỗi, nố sẽ tự động thiết lập lại.
  • Quy trình xử lý tài liệu được xây dựng để dữ liệu không bị mất ngay cả khi gặp sự cố sụp hệ thống. Nếu một trạm xử lý gặp lỗi, tài liệu sẽ được tự động chuyển đến trạm xữ lý khác hoặc đặt trong hàng đợi chờ đến khi có trạm xữ lý tiếp nhận.

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.