Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu
×

Brady B30C-1125-595-YL, Vinyl, màu vàng, 28.575mm x 30.48m

Thương hiệu:
  • Mã hàng: B30C-1125-595-YL
  • Mã vật liệu: B-595
  • Màu sắc: Vàng
  • Vật liệu: Vinyl
  • Kích thước: 28.575mm x 30.48m (1.125 in W x 100 ft L)
  • Ribbon đề nghị: B30-R10000
  • Sử dụng cho: BBP®30 Sign and Label Printer, BBP®31 Sign and Label Printer, BBP®33 Label Printer, BBP®35 Multicolor Label Printer, BBP®37 Multicolor & Cut Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer, BradyPrinter S3000 Sign & Label Printer, BradyPrinter S3100 Sign & Label Printer
Xem thêm
Chi tiết sản phẩm
B30C-1125-595-YL
Comments

Click here to leave a review

Sản phẩm liên quan

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.

Tạo một tài khoản miễn phí để lưu các mục yêu thích.

Đăng nhập