Nhãn chính hãng Brady

Có 9 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 9 của 9 mục
 • Brady PTL-11-498, Vinyl Cloth, màu trắng, 19.05mm x...
  PTL-11-498

  Mã hàng: PTL-11-498 Mã vật liệu: B-498 Màu sắc: Trắng Vật liệu: Vải Kích thước: 19.05mm x 12.7mm x 500 nhãn (0.75in x 0.5in) Ribbon đề nghị: M61-R6210, M71-R6200, R6210 Sử dụng cho: BMP®61, BMP®71, M611, TLS 2200

   
  HỎI GIÁ Xem
 • Brady PTL-17-498, Vinyl Cloth, màu trắng, 12.7mm x 25.4mm...
  PTL-17-498

  Mã hàng: PTL-17-498 Mã vật liệu: B-498 Màu sắc: Trắng Vật liệu: Vải Kích thước: 12.7mm x 25.4mm x 500 nhãn (0.5in x 1in) Ribbon đề nghị: M61-R6210, M71-R6200, R6210 Sử dụng cho: BMP®61, BMP®71, M611, TLS 2200

   
  HỎI GIÁ Xem
 • Brady PTL-19-498, Vinyl Cloth, màu trắng, 25.4mm x25.4mm...
  PTL-19-498

  Mã hàng: PTL-19-498 Mã vật liệu: B-498 Màu sắc: Trắng Vật liệu: Vải Kích thước: 25.4mm x25.4mm x 250 nhãn (1in x 1in) Ribbon đề nghị: M61-R6210, M71-R6200, R6210 Sử dụng cho: BMP®61, BMP®71, M611, TLS 2200

   
  HỎI GIÁ Xem
 • Brady PTL-21-498, Vinyl Cloth, màu trắng, ‪63.5mm x...
  PTL-21-498

  Mã hàng: PTL-21-498 Mã vật liệu: B-498 Màu sắc: Trắng Vật liệu: Vải Kích thước: 63.5mm x ‪25.4mm x 100 nhãn (2.5in x 1in) Ribbon đề nghị: M61-R6210, M71-R6200, R6210 Sử dụng cho: BMP®61, BMP®71, M611, TLS 2200

   
  HỎI GIÁ Xem
 • Brady PTL-33-427, Self-Laminating Vinyl, màu trắng,...
  PTL-33-427

  Mã hàng: PTL-33-427 Mã vật liệu: B-497 Màu sắc: Trắng Vật liệu: Vinyl (Self Laminating Labels & Wraps) Kích thước: 101.6mm x 38.1mm x 100 nhãn (4in x 1.5in) Ribbon đề nghị: M61-R4310, M71-R4300, R4310 Sử dụng cho: BMP®61, BMP®71, M611, TLS 2200

   
  HỎI GIÁ Xem
 • Brady PTL-66-427, Self-Laminating Vinyl, màu trắng, 80mm...
  PTL-66-427

  Mã hàng: PTL-66-427 Mã vật liệu: B-497 Màu sắc: Trắng Vật liệu: Vinyl (Self Laminating Labels & Wraps) Kích thước: 80mm x 49.2mm x 100 nhãn (3.15in x 1.938in) Ribbon đề nghị: M61-R4310, M71-R4300, R4310 Sử dụng cho: BMP®61, BMP®71, M611, TLS 2200

   
  HỎI GIÁ Xem
 • Brady PTL-157-427, Self-Laminating Vinyl, màu trắng,...
  PTL-157-427

  Mã hàng: PTL-157-427 Mã vật liệu: B-497 Màu sắc: Trắng Vật liệu: Vinyl (Self Laminating Labels & Wraps) Kích thước: 63.5mm x 38.1mm x 100 nhãn (2.5in x 1.5in) Ribbon đề nghị: M61-R4310, M71-R4300, R4310 Sử dụng cho: BMP®61, BMP®71, M611, TLS 2200

   
  HỎI GIÁ Xem
 • Brady M71-16-498, Vinyl Cloth, màu trắng, 25.4 x 9.5mm x...
  M71-16-498

  Mã hàng: M71-16-498 Mã vật liệu: B-498 Màu sắc: Trắng Vật liệu: Vinyl Cloth Kích thước: 25.4 x 9.5mm x 500 nhãn (1in x 0.375in) Ribbon đề nghị: M61-R6210, M71-R6200 Sử dụng cho: BMP®71

   
  HỎI GIÁ Xem
 • Brady M71-16-430, Polyester, màu trong suốt, 25.4 x 9.5mm...
  M71-16-498

  Mã hàng: M71-16-430 Mã vật liệu: B-430 Màu sắc: Trong suốt Vật liệu: Polyester Kích thước: 25.4 x 9.5mm x 500 nhãn (1in x 0.375in) Ribbon đề nghị: M71-R6000HF Sử dụng cho: BMP®71

   
  HỎI GIÁ Xem

Lọc sản phẩm

Nhà sản xuất

Chọn các tiêu chí trên

Bề mặt dán

Chọn các tiêu chí trên

Kích thước

Chọn các tiêu chí trên

Màu sắc

Chọn các tiêu chí trên

Chuyên biệt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp

Với triết ký kinh doanh ”mang giá trị sáng tạo vào từng sản phẩm”, mục tiêu của chúng tôi là đem đến các sản phẩm, giải pháp có tính đột phá, nhiều giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ tối ưu thông qua đội ngũ có sự am hiểu sâu sắc và chuyên biệt trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam.